5 sposobów na lokalne środowisko Apache Spark

Apache Spark to jedna z najpopularniejszych platform do rozproszonego przetwarzania i analizy danych. Choć kojarzona jest farmą serwerów, Hadoop’em i technologiami chmurowymi, z powodzeniem możesz odpalić ją na swojej maszynie. W tym wpisie dowiesz się kilku sposobów na konfiguracje deweloperskiego środowiska Apache Spark.

Założenia

Bazowym systemem w tym przypadku jest Ubuntu Desktop 20.04 LTS.

spark-shell

Pierwszym sposobem jest uruchomienie Spark’a w terminalu. Zacznijmy od ściągnięcia Apache Spark. Możesz go pobrać tutaj. Po ściągnięciu musimy wypakować paczkę tar’em.

wget ftp://ftp.task.gda.pl/pub/www/apache/dist/spark/spark-3.0.0/spark-3.0.0-bin-hadoop3.2.tgz
tar zxvf spark-3.0.0-bin-hadoop3.2.tgz 

Apache Spark napisany jest w Scali, co oznacza, że potrzebujemy wirtualnej maszyny Javy (JVM). W przypadku Spark 3.0 będzie to 11’ka

sudo apt install default-jre

Teraz wystarczy wejśc do katalogu bin i uruchomić spark-shell’a

Jeśli potrzebujesz jakiejś biblioteki (np. chcesz pobrać dane z MySQL, coś z nimi zrobić i zapisać w innym miejscu), możesz dołączyć pliki jar ręcznie (–jars) lub pobierając je z repozytorium maven (–packages).

 ./spark-shell --driver-memory 8G --packages mysql:mysql-connector-java:5.1.49

pyspark

W spark-shell piszemy w Scali, jeśli preferujesz Pythona, Twoim wyborem będzie PySpark.

W systemie nie ma pythona, więc zrobimy pewien myk. Zainstalujemy przy pomocy managera pakietów pip3, a przy okazji zainstaluje nam się python 🙂

sudo apt install python3-pip

Okazuje się jednak, że to nie wystarczy. Pyspark nie znajduje zmiennej python.

maciej@ubuntu:~/spark-3.0.0-bin-hadoop3.2/bin$ ./pyspark 
env: ‘python’: No such file or directory

Musimy wskazać wersję Pythona za pomocą zmiennej środowiskowej.

export PYSPARK_PYTHON=python3

Teraz pyspark uruchamia się w terminalu.

pyspark w Jupyter Notebook

Większość osób korzystających z Pythona, bardziej niż terminal, preferuje notebooki. Najpopularniejszym jest Jupyter Notebook. Zainstalujmy go. Wykorzystamy do tego pip3, a potem dodamy folder /.local/bin do ścieżki.

pip3 install notebook
export PATH=$PATH:~/.local/bin

Po dodaniu poniższych zmiennych środowiskowych:

export PYSPARK_DRIVER_PYTHON="jupyter"
export PYSPARK_DRIVER_PYTHON_OPTS="notebook"

Jupyter Notebook odpali nam się automatycznie razem z pyspark’iem.

Jeśli potrzebujesz dołączyć do środowiska bibliotekę, skorzystaj z poniższej zmiennej środowiskowej.

export PYSPARK_SUBMIT_ARGS='--packages mysql:mysql-connector-java:5.1.49'

spylon (scala) w Jupter Notebook

Jeśli jednak wolisz używać języka Scala, jest opcja z kernelem spylon. Instalacja wygląda następująco:

pip3 install spylon-kernel
python3 -m spylon_kernel install --user

Musimy też ustawić zmienną środowiskową SPARK_HOME.

export SPARK_HOME=/home/maciej/spark-3.0.0-bin-hadoop3.2

Teraz po uruchomieniu jupyter notebook mamy dostęp do kernela spylon-kernel.

Spark, SparkR i PySpark są od sparkmagic. O tym wkrótce.

Jeśli potrzebujesz konkretnych paczek lub zmienić konfigurację, użyj %%init_spark

Projekt w IntelliJ IDEA

Przyda się plugin Scala.

Tworzymy nowy projekt Scala -> sbt.

Wybieramy Scala 2.12 oraz JDK. Ja wybrałem Amazon Corretto 11.

Do pliku build.sbt dopiszmy potrzebne paczki.

libraryDependencies ++= Seq(
 "org.apache.spark" %% "spark-core" % "3.0.0",
 "org.apache.spark" %% "spark-sql" % "3.0.0"
)

Po załadowaniu zmian przez sbt możemy zacząć pisanie aplikacji w sparku. Utwórz obiekt w ścieżce src/main/scala o wybranej nazwie i możesz kodzić ?.

import org.apache.spark.sql._

object MyAwesomeApp {
 def main(args: Array[String]) {

  val spark = SparkSession
   .builder
   .appName("MyAwesomeApp")
   .master("local[*]")
   .getOrCreate()

  import spark.implicits._

  val df = Seq(
   ("x", 4),
   ("y", 2),
   ("z", 5)
  ).toDF("some_id", "some_int")

  df.show()
 }
}

Co dalej?

Jest jeszcze paczka sparkmagic, o której zrobię osobny wpis.

6 komentarzy do “5 sposobów na lokalne środowisko Apache Spark”

 1. Od siebie dodałbym jeszcze wzmiankę o Zeppelin – mniej popularnym od Jupytera, ale pod pewnymi względami znacznie bardziej elastycznym notebooku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *