Jak wykryć phishing – feed CERT Polska w SIEM Elastic Stack.

phishing

Phishing to oszutwo, w którym przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych informacji lub pieniędzy. Zespół CERT Polska chroni nas przed niebezpiecznymi stronami publikując listy. Dostępne są w wielu formatach. Jeśli znajdziesz złośliwą stronę, możesz zgłosić to do CSIRT NASK. W artykule wykorzystamy wymieniony feed w SIEM Elastic Stack i spróbujemy coś wykryć 😁.

A komu to potrzebne? A dlaczego?

Domeny phishingowe Cie nie przekonują? Ten wpis to tylko przykład wrzucania feeda do Elastica. Wiele mechanizmów wzbogacania i detekcji może być częścią czegoś większego. Równie dobrze może to być zaufane źródło dotyczące grup APT.

Nawet jeśli takie domeny są blokowane na Firewall’ach, warto takie przypadki monitorować i reagować. Może użytkownik nawet nie zdaje sobie sprawy przed czym go obroniliśmy?

Środowisko

W przykładzie korzystałem z

 • Elasticsearch + Kibana 8.0.0 – możesz posłużyć się moim repozytorium: zorteran/elastic-stack-docker-boilerplate utworzonym na ptorzeby mojego Kursu Elastic Stack
 • Logstash 8.0.0 – Zainstalowany wg dokumentacji. Logstashem będziemy wrzucać dane od CERT Polska.
 • Packetbeat 8.0.0 – Zainstalowany wg dokumentacji. Uzyłem tylko po to by wygenerować jakiś ruch na którym możemy sprawdzić feed.
 • Filebeat 8.0.0 – Zainstalowany wg dokumentacji. Włączyłem moduł Threat Intel, aby dopasować CERT’owy feed to właściwego schematu.

Feed Cert Polska

Feed znajduje się pod adresem Lista ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami | CERT Polska. Interesuje nas wersja w postaci JSON.

[
  {
    "RegisterPositionId": 47292,
    "DomainAddress": "olx-pl.potwierdzenie594.com",
    "InsertDate": "2022-02-13T17:32:58",
    "DeleteDate": null
  },
...
]

Threat Intel

W świecie cyberbezpieczeństwa istnieje takie pojęcie jak Cyber Threat Intelligence (CTI). Jest to obszar zajmujący się kolekcją i analizą informacji o potencjalnych zagrożeniach.

Filebeat posiada moduł Threat Intel dzięki któremu możemy pobierać podejrzane IoC (Indicator of Compromise), czyli potencjalne artefakty świadczące np. o włamaniu o naszej sieci. Takie artefakty to najczesciej adresy IP, domeny, ścieżki, hashe i techniki używane przez adwersaży. Poniżej przykład dokumentu z serwisu URLhaus | Malware URL exchange (abuse.ch)

{
 "fileset": {
  "name": "abuseurl"
 },
 "@timestamp": "2022-02-13T16:15:26.579Z",
 "service": {
  "type": "threatintel"
 },
 "abusech": {
  "url": {
   "larted": true,
   "url_status": "online",
   "blacklists": {
    "surbl": "not listed",
    "spamhaus_dbl": "not listed"
   },
   "id": "2042489",
   "threat": "malware_download",
   "tags": [
    "32-bit",
    "elf",
    "mips",
    "Mozi"
   ]
  }
 },
 "threat": {
  "indicator": {
   "reference": "https://urlhaus.abuse.ch/url/2042489/",
   "first_seen": "2022-02-13T16:07:05.000Z",
   "provider": "geenensp",
   "ip": "117.194.160.219",
   "type": "url",
   "url": {
    "path": "/bin.sh",
    "extension": "sh",
    "original": "http://117.194.160.219:43792/bin.sh",
    "scheme": "http",
    "port": 43792,
    "domain": "117.194.160.219",
    "full": "http://117.194.160.219:43792/bin.sh"
   }
  },
  "feed": {
   "name": "[Filebeat] AbuseCH URL",
   "dashboard_id": "ad9c7430-72de-11eb-a3e3-b3cc7c78a70f"
  }
 },
 "event": {
  "...":"..."
 }
}

Biorąc pod uwagę powyższy dokument oraz dokumentacje ECS dla pola Threat, wymyśliłem formę widoczną poniżej. Ważna jest zgodność z ECS. Zachowanie spójności w nazewnictwie upraszcza pracę analitykom oraz umożliwia wykorzystanie wszystkich funkcjonalności Kibany.

{
 "event": {
  "category": "threat",
  "id": 47286,
  "kind": "enrichment",
  "type": "indicator",
  "module": "threatintel",
  "dataset": "threatintel.cert_pl"
 },
 "related": {
  "hosts": "www.p24.auction"
 },
 "@timestamp": "2022-02-13T15:14:43Z",
 "@version": "1",
 "tags": [
  "nask"
 ],
 "threat": {
  "indicator": {
   "url": {
    "domain": "www.p24.auction"
   },
   "marking": {
    "tlp": "WHITE"
   },
   "confidence": "High",
   "modified_at": "2022-02-13T16:21:00.322801Z",
   "deleted_on": null,
   "first_seen": "2022-02-13T15:14:43Z",
   "type": "domain-name",
   "provider": "CERT Polska"
  }
 }
}

Logstash

Logika przetwarzania jest dość prosta. Dokumenty pobierane są za pomocą http_pooler (lista od CERT Polska odświeżana jest co 5 minut), a po żąglerce polami i datami, dokumenty zapisywane są do Elasticsearch’a. Należy zwrócić uwagę na tryb upsert oraz wskazanie id dokumentu. Ten sposób załatwia nam sprawę z duplikatami. Domen nie ma aż tak dużo, więc pod kątem wydajnościowym nie powinno być problemu.

input {
 http_poller {
  urls => {
   myurl => "https://hole.cert.pl/domains/domains.json"
  }
  schedule => { cron => "*/5 * * * * UTC"}
 }
}

filter {
 mutate {
  rename => {"DomainAddress" => "[threat][indicator][url][domain]"}
  rename => {"InsertDate" => "[threat][indicator][first_seen]"}
  rename => {"DeleteDate" => "[threat][indicator][deleted_on]"}
  rename => {"RegisterPositionId" => "[event][id]"}
  copy => {"[threat][indicator][url][domain]" => "[related][hosts]"}
  copy => {"@timestamp" => "[threat][indicator][modified_at]"}
  add_field => { "[threat][indicator][provider]" => "CERT Polska" } 
  add_field => { "[threat][indicator][type]" => "domain-name" } 
  add_field => { "[threat][indicator][confidence]" => "High" } 
  add_field => { "[threat][indicator][marking][tlp]" => "WHITE" } 
  add_field => { "[event][kind]" => "enrichment" } 
  add_field => { "[event][category]" => "threat" } 
  add_field => { "[event][module]" => "threatintel" } 
  add_field => { "[event][type]" => "indicator" } 
  add_field => { "[event][dataset]" => "threatintel.cert_pl" }
  add_tag => [ "nask" ] 
 }
 date {
  match => ["[threat][indicator][first_seen]", "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"]
 }
 mutate {
  copy => {"@timestamp" => "[threat][indicator][first_seen]"}  
 }
 if [threat][indicator][deleted_on] {
  date {
   match => ["[threat][indicator][deleted_on]", "yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"]
   target => "[threat][indicator][deleted_on]"
  }
 }
}

output {
 #stdout {}
 elasticsearch {
  hosts => ["https://192.168.63.134:9200"]
  user => "some_user"
  password => "some_password"
  index => "threatintel-cert_pl-v1"
  manage_template => false
  doc_as_upsert => true
  document_id => "%{[event][id]}"
  ssl_certificate_verification => false # :-)
 }
}

Template

Logstash zapisuje dokumenty w indeksie threatintel-cert_pl-v1. Na podstawie index template wygenerowanego przez Filebeat utworzyłem swoją, okrojoną wersję. Głownym powodem wykorzystania index template jest:

 1. Zgodność z ECS (mapping)
 2. Alias filebeat-threatintel-cert_pl, aby indeks łapał się pod standardowy index pattern filebeat-*
 3. Powtarzalność 😁

Github Gist: CERT Polska Elasticsearch index template (github.com)

Kibana

Threat Intelligence

W zakładce Overview modułu Security widać efekty naszej pracy. Source o nazwie Others to właśnie nasz nowy feed.

Zgodność z ECS oraz alias na filebeat-threatintel-cert_pl robi robotę również w dashboardzie z modułu Theat Intel w Filebeat.

Detekcja

Wykorzystamy w tym przypadku regułę typu Indicator Match. Szuka wystąpień wartości zdefiniowanych pól we indeksach. W tym przypadku oparlem się o zapytania dns czyli dns.question.name (indeks packetbet-*) oraz threat.indicator.url.domain (indeks threatintel-cert-v1).

A więc czas wejść w sidła phishingu… Wybrałem pierwszą lepszą stronę. Okazało się, że podszywa się pod KGHM.

seems legit 😅

Jak widac poniżej, reguła wystrzeliła. Pierwsza linia może zakładać incydent. Świat ponowanie został uratowany 😎.

W szczegółach alertu widzimy IoC i jego właściwości.

Uwaga!

Regułą typu Threat Intel jest dość kosztowna obliczeniowo. Elastic nie jest dobry JOIN’ach, więc wykonanie obsługiwane jest na poziomie węzła typu coordinate (a właściwie tym z którym ‘rozmawia’ Kibana).

Dopiero po zwiększeniu stosu JVM Kibana reguła zaczęła poprawnie działać.

Czy mozna to zrobić lepiej?

Ależ oczywiście! W dużej skali reguła może znacznie obciążać klaster. IoC’ki z czasem sie deaktualizują, więc warto brac te najświeższe: @timestamp >= "now-30d". Feed od CERT Polska jest trochę inny. Można odfiltrować domeny które mają wartość threat.indicator.deleted_on.

Można do tematu podejść od drugiej strony, czyli wzbogacać dokumenty przed zapisaniem ich w klastrze Elasticsearch. Oto lista alternatwynych podejść:

 1. Logstash – posiada wiele filtrów do wzbogacania danych. Nie chcesz stawiać osobnej bazy z IoC? Może wystarczy zwykły plik YAML? Filtr translate radzi sobie nawet z 100k klucz/wartość.
 2. ksqlDB – o możliościach tego rozwiązania wspominałem w tym wpisie.
 3. Enrich processor – możemy wzbogacać dane nawet na poziomie Elasticsearch’a. Mniej usług do utrzymywania 😁

Podsumowanie

3 komentarze do “Jak wykryć phishing – feed CERT Polska w SIEM Elastic Stack.”

 1. Pingback: dotnetomaniak.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *