ksqlDB – magia SQL w czasie rzeczywistym – część 1

ksqlDB to rozwiązanie z rodziny Apache Kafka i Confluent. Pozwala na wykorzystanie języka SQL do definiowania zadań przetwarzania strumieniowego. Wpis ten zaczyna serię o ksqlDB. Spróbujemy zrobić coś fajnego na podstawie danych z Packetbeat’a (monitoring ruchu sieciowego) i zobaczymy jak to dalej się rozwinie.

Co to jest ksqlDB?

ksqlDB (wcześniej ksql) to platforma do budowania aplikacji przetwarzających strumienie danych z Kafki (O Apache Kafka dowiesz się z mojego filmu na YT). Pod spodem działa Kafka Streams, czyli biblioteka do budowania aplikacji przetwarzających dane z i do Kafki.

DB sugeruje, że jest to strumieniowa baza danych. Coś w tym jest. Mamy do dyspozycji strumienie, tabele, widoki zmaterializowane, zapytania, a przede wszystkim operujemy SQL’em.

Dlaczego SQL jest tak dużą zaletą? Na moim blogu znajdziesz serię wpisów o Kafka Streams. Utworzenie aplikacji Kafka Streams wymaga posiadania IDE, wiedzy programistycznej, zbudowania aplikacji, czyli jest to złożony i skomplikowany proces. Napisanie kilku linijek SQL w ksqlDB jest znacznie szybsze. Spark SQL, Flink SQL, Beam SQL… okazuje się, że SQL jest spoko 😊.

ksqlDB w Cybersecurity?

ksqlDB zwrócił moją uwagę nie bez powodu. Okazuje się, że można tłumaczyć reguły sigma na zapytania właśnie w ksqlDB. Reguły sigma są to takie generyczne moduł detekcji, które możemy przetłumaczyć na dowolne inne rozwiązanie (Splunk, Elasticserach, QRadar itp.)

Jako osoba łącząca światy Big Data i Cybersecurity, widzę tu spory potencjał 😁. Możliwość detekcji na danych które jeszcze nie są w SIEM’ie (a może nie muszą być?) daje spore możliwości architektoniczne. No ale temat potencjału ekosystemu Kafki w rozwiązanich Security zostawię na inny artykuł.

Problem

We wpisie postaramy się wykorzystać ksqlDB do rozwiązania problemów dotyczących monitorowania komunikacji sieciowej (np. Netflow, flowy z Packetbeat/Zeek/Suricata). Póki co wpadły mi do głowy takie:

 1. Wolumen danych jest ogromny. Nawet “bezczynne” stacje mogą generować dużą liczbę zapytań sieciowych. – Spróbujemy zagregować dane w oknach 1 minuty po adresach ip i portach. Powinno to znacznie ograniczyć rozmiar danych zachowując jednocześnie potencjał analityczny.
 2. Liczenie liczności zabioru to nie lada problem(dla zbiorów o dużej liczności), a skanowanie sieci można wykrywać na podstawie unikalnej liczby adresatów i portów w czasie. – Niektóre rozwiązania podają przybliżone wyniki, np. Cardinality aggregation w Elasticsearch oraz Terms Query o czym napisałem artykuł. Przygotowane agregaty przyśpieszą detekcje.

W tym przypadku użyję Packetbeat’a, czyli aplikacji ze stajni Elastic do monitorowania sieci.

Jeśli masz więcej pomysłow, daj znać 😁.

Środowisko

Kilka VM’ek, jedna z Packetbeatem, druga z Kafką i ksqlDB, trzecia do robienia “hałasu”.

Apache Kafka + Zookeeper + ksqlDB

Poniżej docker-compose.yml ze strony https://ksqldb.io. Jeśli chcesz wystawić Kafkę poza localhost, zmień wartość z KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS na adres ip lub nazwę hosta.

---
version: '2'

services:
 zookeeper:
  image: confluentinc/cp-zookeeper:7.0.0
  hostname: zookeeper
  container_name: zookeeper
  ports:
   - "2181:2181"
  environment:
   ZOOKEEPER_CLIENT_PORT: 2181
   ZOOKEEPER_TICK_TIME: 2000

 broker:
  image: confluentinc/cp-kafka:7.0.0
  hostname: broker
  container_name: broker
  depends_on:
   - zookeeper
  ports:
   - "29092:29092"
  environment:
   KAFKA_BROKER_ID: 1
   KAFKA_ZOOKEEPER_CONNECT: 'zookeeper:2181'
   KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: PLAINTEXT:PLAINTEXT,PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT
   KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: PLAINTEXT://broker:9092,PLAINTEXT_HOST://localhost:29092
   KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
   KAFKA_GROUP_INITIAL_REBALANCE_DELAY_MS: 0
   KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR: 1
   KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR: 1

 ksqldb-server:
  image: confluentinc/ksqldb-server:0.22.0
  hostname: ksqldb-server
  container_name: ksqldb-server
  depends_on:
   - broker
  ports:
   - "8088:8088"
  environment:
   KSQL_LISTENERS: http://0.0.0.0:8088
   KSQL_BOOTSTRAP_SERVERS: broker:9092
   KSQL_KSQL_LOGGING_PROCESSING_STREAM_AUTO_CREATE: "true"
   KSQL_KSQL_LOGGING_PROCESSING_TOPIC_AUTO_CREATE: "true"

 ksqldb-cli:
  image: confluentinc/ksqldb-cli:0.22.0
  container_name: ksqldb-cli
  depends_on:
   - broker
   - ksqldb-server
  entrypoint: /bin/sh
  tty: true

docker-compose up postawi wszystko na nogi.

Packetbeat

Po instalacji w ścieżce /etc/packetbeat.packetbeat.yml znajdziesz plik konfiguracyjny. W moim przypadku:

 1. Maszyna wirtualna ma dwa interfejsy sieciowe. Jeden z nich ustawiłem w tryb nasłuchu (ip link set nazwa_interfejsu promisc on). W konfiguracji można wskazać konkretny interfejs na którym słuchamy packetbeat.interfaces.device: nazwa_interfejsu
 2. Dane lądują bezpośrednio w kafce
...
output.kafka:
 hosts: ["tam_gdzie_mamy_kafka:29092"]
 topic: "packetbeat"
...

no i odpalamy systemctl start packetbeat.

Jeśli wszystko działa to w Kafce powinien pojawić się topic packetbeat. Poniżej użycie aplikacji kafkacat.

maciej@node-01:~/kafka$ kafkacat -b 192.168.63.132:29092 -L
Metadata for all topics (from broker 1: 192.168.63.132:29092/1):
 1 brokers:
 broker 1 at 192.168.63.132:29092 (controller)
 4 topics:
 topic "packetbeat" with 1 partitions:
  partition 0, leader 1, replicas: 1, isrs: 1
 topic "_confluent-ksql-default__command_topic" with 1 partitions:
  partition 0, leader 1, replicas: 1, isrs: 1
 topic "default_ksql_processing_log" with 1 partitions:
  partition 0, leader 1, replicas: 1, isrs: 1
 topic "__transaction_state" with 50 partitions:
  partition 0, leader 1, replicas: 1, isrs: 1
  partition 1, leader 1, replicas: 1, isrs: 1
  partition 2, leader 1, replicas: 1, isrs: 1
  partition 3, leader 1, replicas: 1, isrs: 1
...

ksqlDB

Aby dostać się do CLI ksqldb wpisz docker exec -it ksqldb-cli ksql http://ksqldb-server:8088 .

maciej@node-01:~/kafka$ sudo docker exec -it ksqldb-cli ksql http://ksqldb-server:8088
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Option UseConcMarkSweepGC was deprecated in version 9.0 and will likely be removed in a future release.

         ===========================================
         =    _       _ ____ ____    =
         =   | | _____ __ _| | _ \| __ )   =
         =   | |/ / __|/ _` | | | | | _ \   =
         =   |  <\__ \ (_| | | |_| | |_) |   =
         =   |_|\_\___/\__, |_|____/|____/   =
         =          |_|          =
         =    The Database purpose-built    =
         =    for stream processing apps    =
         ===========================================

Copyright 2017-2021 Confluent Inc.

CLI v0.22.0, Server v0.22.0 located at http://ksqldb-server:8088
Server Status: RUNNING

Having trouble? Type 'help' (case-insensitive) for a rundown of how things work!

ksql>

Możemy wypróbować SHOW STREAMS oraz SHOW TABLES.

ksql> show streams;

 Stream Name     | Kafka Topic         | Key Format | Value Format | Windowed
------------------------------------------------------------------------------------------
 KSQL_PROCESSING_LOG | default_ksql_processing_log | KAFKA   | JSON     | false
------------------------------------------------------------------------------------------
ksql> show tables;

 Table Name | Kafka Topic | Key Format | Value Format | Windowed
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------

Gdzie strumyk płynie z wolna

Przykładowy rekord

Czas utworzyć strumień na bazie topic’a packetbeat. Strumień wymaga konkretnego schematu. Spójrzmy na przykładowy dokument z kolejki.

{
 "@timestamp" : "2021-12-12T16:39:46.106Z",
 "@metadata" : {
  "beat" : "packetbeat",
  "type" : "_doc",
  "version" : "7.16.0"
 },
 "source" : {
  "ip" : "192.168.63.1",
  "port" : 61668,
  "packets" : 5,
  "bytes" : 607,
  "mac" : "00:50:56:c0:00:0b"
 },
 "event" : {
  "category" : [ "network_traffic", "network" ],
  "action" : "network_flow",
  "type" : [ "connection" ],
  "start" : "2021-12-12T16:39:42.257Z",
  "end" : "2021-12-12T16:39:42.258Z",
  "duration" : 59589,
  "dataset" : "flow",
  "kind" : "event"
 },
 "flow" : {
  "id" : "EQQA////DP//////FP8BAAEAUFYxBLMAUFbAAAvAqD+EwKg/AZgf5PA",
  "final" : false
 },
 "agent" : {
  "id" : "bc13a45f-d15e-4f8f-9dd8-b8a415c77cba",
  "name" : "sonda",
  "type" : "packetbeat",
  "version" : "7.16.0",
  "hostname" : "sonda",
  "ephemeral_id" : "3b163a1e-4015-4269-8bbd-9b5b6ed15275"
 },
 "destination" : {
  "mac" : "00:50:56:31:04:b3",
  "ip" : "192.168.63.132",
  "port" : 8088,
  "packets" : 4,
  "bytes" : 691
 },
 "type" : "flow",
 "network" : {
  "community_id" : "1:lDm3gUH3XVecHFO7Rgl1pM9ys7k=",
  "bytes" : 1298,
  "packets" : 9,
  "type" : "ipv4",
  "transport" : "tcp"
 },
 "ecs" : {
  "version" : "1.12.0"
 },
 "host" : {
  "os" : {
   "type" : "linux",
   "platform" : "ubuntu",
   "version" : "20.04.3 LTS (Focal Fossa)",
   "family" : "debian",
   "name" : "Ubuntu",
   "kernel" : "5.4.0-91-generic",
   "codename" : "focal"
  },
  "id" : "a6be3dd21ef0448e9f1148cc0ce23900",
  "containerized" : false,
  "ip" : [ "192.168.63.131", "fe80::250:56ff:fe3e:a6b4", "fe80::250:56ff:fe31:676a" ],
  "mac" : [ "00:50:56:3e:a6:b4", "00:50:56:31:67:6a" ],
  "hostname" : "sonda",
  "architecture" : "x86_64",
  "name" : "sonda"
 }
}

Stream ‘packetbeat’

Nie potrzebujemy wszystkich pól. Ograniczymy się do nadawcy, adresata, typu oraz informacji sieciowych.

CREATE STREAM packetbeat (
  "@timestamp" VARCHAR,
  "type" VARCHAR,
  destination STRUCT <
    packets INT,
    bytes INT,
    mac VARCHAR,
    ip VARCHAR,
    port INT
  >,
  source STRUCT <
    packets INT,
    bytes INT,
    mac VARCHAR,
    ip VARCHAR,
    port INT
  >,
  network STRUCT <
    community_id VARCHAR,
    bytes INT,
    packets INT,
    "type" VARCHAR,
    ksqltransport VARCHAR
  >
) WITH (
  kafka_topic='packetbeat',
  value_format='json',
  partitions=1
  );

“Niepoprawne” nazwy kolumn otoczone są " lub '. W sekcji WITH można zdefiniować pole odpowiadające za czas rekordu (TIMESTAMP oraz TIMESTAMP_FORMAT). Prawdopodobnie z powodu nazwy nie mogłem zrobić tego na tym etapie. Zediniujemy to w kolejnej iteracji strumienia.

Zajrzeć w strumień można za pomocą SELECT * FROM PACKETBEAT EMIT CHANGES;

ksql> SELECT * FROM PACKETBEAT EMIT CHANGES;
+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+
|@timestamp         |type            |DESTINATION        |SOURCE           |NETWORK          |
+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+---------------------------+
|2021-12-12T17:08:06.106Z  |flow            |{PACKETS=981, BYTES=99900, |{PACKETS=1334, BYTES=185319|{COMMUNITY_ID=1:dLXfK8dyy8V|
|              |              |MAC=00:50:56:31:04:b3, IP=1|4, MAC=00:50:56:3e:a6:b4, I|KZRcQtDWxdwExpmE=, BYTES=19|
|              |              |92.168.63.132, PORT=29092} |P=192.168.63.131, PORT=5060|53094, PACKETS=2315, type=i|
|              |              |              |2}             |pv4, TRANSPORT=tcp}    |
|2021-12-12T17:08:06.106Z  |flow            |{PACKETS=202, BYTES=13947, |{PACKETS=205, BYTES=13710, |{COMMUNITY_ID=1:yOSZ3T04I7D|
|              |              |MAC=00:50:56:31:04:b3, IP=1|MAC=00:50:56:3e:a6:b4, IP=1|5ymG8mdUZFO/lsqc=, BYTES=27|
|              |              |92.168.63.132, PORT=29092} |92.168.63.131, PORT=50600} |657, PACKETS=407, type=ipv4|
|              |              |              |              |, TRANSPORT=tcp}      |
|2021-12-12T17:08:06.106Z  |flow            |{PACKETS=11862, BYTES=88076|{PACKETS=5983, BYTES=687565|{COMMUNITY_ID=1:x89DUAxMC1t|
|              |              |7, MAC=00:50:56:31:04:b3, I|, MAC=00:50:56:c0:00:0b, IP|Qo+dR7Sz8qb8xV4g=, BYTES=15|
|              |              |P=192.168.63.132, PORT=2909|=192.168.63.1, PORT=52238} |68332, PACKETS=17845, type=|
|              |              |2}             |              |ipv4, TRANSPORT=tcp}    |
|2021-12-12T17:08:06.106Z  |flow            |{PACKETS=5, BYTES=870, MAC=|{PACKETS=7, BYTES=727, MAC=|{COMMUNITY_ID=1:6ykEYsDO1g6|
|              |              |00:50:56:31:04:b3, IP=192.1|00:50:56:c0:00:0b, IP=192.1|jlUviXxYLxdWxyKE=, BYTES=15|
|              |              |68.63.132, PORT=8088}   |68.63.1, PORT=50703}    |97, PACKETS=12, type=ipv4, |
|              |              |              |              |TRANSPORT=tcp}       |

Stream ‘packetbeat_renamed’

Przy tworzeniu strumienia packetbeat był problem z nazwą dwóch pól. Zrómy kolejny strumień w którym użyjemy aliasów.

CREATE STREAM packetbeat_renamed AS
 SELECT 
 "@timestamp" as ts,
 destination,
 source,
 network,
 "type" as flow_type
 FROM packetbeat
 EMIT CHANGES;

Stream ‘packetbeat_flows’

Załóżmy, że interesują nas tylko rekordy type = 'flow'. Przy okazji poprawimy też kwestię czasu utworzenia rekordu.

CREATE STREAM packetbeat_flows WITH (
  timestamp = 'ts',
  timestamp_format = 'yyyy-MM-dd''T''HH:mm:ss.SSSX'
)  AS
  SELECT 
  ts,
  destination,
  source,
  network
  FROM packetbeat_renamed
  WHERE flow_type = 'flow'
  EMIT CHANGES;

Zwróć uwagę na format znacznika czasu. Tutaj masz ściągę. Przy szukaniu odpowiedniego formatu timestamp’a przydały mi się logi ksqldb. SELECT * FROM... nic nie zwracał przy błędnym formacie (nawet błędu).

Table ‘packetbeat_flows_by_1m’

Tym razem utworzymy tabelę. Będzie to agregacja z wykorzystaniem Tumbling Window o stałym odstępie 1 minuty.

CREATE TABLE packetbeat_flows_by_1m WITH (KEY_FORMAT='JSON') AS
  SELECT
  source -> ip as srcip,
  source -> port as srcport,
  destination -> ip as dstip,
  destination -> port as dstport,
  network -> transport,
  SUM(source -> packets) as source_packets,
  SUM(source -> bytes) as source_bytes,
  SUM(destination -> packets) as destination_packets,
  SUM(destination -> bytes) as destination_bytes,
  SUM(network -> packets) as network_packets,
  SUM(network -> bytes) as network_bytes,
  COUNT(*) as cnt
FROM packetbeat_flows
WINDOW TUMBLING (SIZE 1 MINUTE)
GROUP BY source->ip, source-> port, destination->ip, destination->port, network->transport
 EMIT CHANGES;

Kod jest dość prosty. Zwróć uwagę na:

 1. KEY_FORMAT – Format JSON wymagany jest dla kluczy składających się z wielu kolumn.
 2. -> – W ten sposób odnosimy się do pól w polach typu STRUCT.
 3. WINDOW TUMBLING (SIZE 1 MINUTE) – Okno o stałej długości 1 minuty które nie nachodzi na siebie.
Ostatnia kolumna to COUNT(*). Prawie 50 rekordów zagregowane do 13’tu.

Pewnie zastanawiasz się co to jest tabela i czym różni się od strumienia. Tabela jest to odpowiednik topic’a w kafce z kompaktowaniem danych ( log compaction). Polega to na tym, że rekordy nadpisane (rekord o tym samym kluczu, ale nowszy) znikają z kolejki.

Konfiguracja tabeli/topic’a wyświetlona w narzędziu Conduktor

W powyższym screenie widać, że cleanup.policy jest zarówno delete jak i compact. W przypadku samego compact tabela/topic może bardzo spuchnąć, aczkolwiek czasami jest ku temu powód. delete to domyślna polityka dla topicu w kafce (rekordy znikają po tygodniu).

maciej@node-01:~$ kafkacat -t PACKETBEAT_FLOWS_BY_1M -b localhost:29092 -c3 -K :
% Auto-selecting Consumer mode (use -P or -C to override)
{"SRCIP":"192.168.63.131","SRCPORT":50602,"DSTIP":"192.168.63.132","DSTPORT":29092,"TRANSPORT":"tcp"}}:{"SOURCE_PACKETS":4889,"SOURCE_BYTES":5456387,"DESTINATION_PACKETS":3630,"DESTINATION_BYTES":370056,"NETWORK_PACKETS":8519,"NETWORK_BYTES":5826443,"CNT":1}
{"SRCIP":"192.168.63.131","SRCPORT":50600,"DSTIP":"192.168.63.132","DSTPORT":29092,"TRANSPORT":"tcp"}}:{"SOURCE_PACKETS":772,"SOURCE_BYTES":51636,"DESTINATION_PACKETS":755,"DESTINATION_BYTES":52167,"NETWORK_PACKETS":1527,"NETWORK_BYTES":103803,"CNT":1}
{"SRCIP":"192.168.63.1","SRCPORT":52238,"DSTIP":"192.168.63.132","DSTPORT":29092,"TRANSPORT":"tcp"}}:{"SOURCE_PACKETS":23272,"SOURCE_BYTES":2713747,"DESTINATION_PACKETS":45827,"DESTINATION_BYTES":3790956,"NETWORK_PACKETS":69099,"NETWORK_BYTES":6504703,"CNT":1}

W pobranych danych za pomocą kafkacat widać klucz (kolumny po których grupowaliśmy) oraz wartości (w tym przypadku sumy).

Table ‘packetbeat_flow_unique_dest_by_srcip’

Zajmijmy się kolejnym problemem, czyli skanowaniem portów.

CREATE TABLE packetbeat_flow_unique_dest_by_srcip AS
  SELECT
  source -> ip as srcip,
  COUNT_DISTINCT(destination -> ip) as unique_dstip_cnt,
  COUNT_DISTINCT(destination -> port) as unique_dstport_cnt
FROM packetbeat_flows
WINDOW TUMBLING (SIZE 1 MINUTE, GRACE PERIOD 1 MINUTE)
GROUP BY source->ip
 EMIT CHANGES;

Kod SQL jest dość prosty. Tym razem nie musimy wskazywać formatu klucza. Dodałem GRACE PERIOD, czyli maksymalny czas na jaki pozwalamy “spóźnić się” rekordom z tego okna czasowego. We wcześniejszych wersjach ksqlDB domyślnyą wartością były 24 godziny. Zostało to zmienione w KIP-633.

Returns the approximate number of unique values of col1 in a group. The function implementation uses HyperLogLog to estimate cardinalities of 10^9 with a typical standard error of 2%.

Powyższy fragment pochodzi z dokumentacji COUNT_DISTINCT. Pamiętasz jak wspominałem, że liczenie liczności to nie lada problem?

Ten 192.168.63.130 jest LEKKO podejrzany…

Wnioski

ksqlDB zapowiada się obiecująco. Można w znaczny sposób ograniczyć wolumen danych i uprościć dalszą analizę/detekcję.

Co dalej?

Pewnie spróbuję wrzucić wyniki do Elasticsearch’a. Zastanawiam się czy będzie trzeba definiować id dokumentów (w końcu wynik agregacji może się zmienić jak przyjdzie jakaś zguba).

Repozytorium

Utworzyłem repo zorteran/cybersecurity-ksqldb. Zobaczymy, może z czasem wrzucę tam wiecej skryptów związanych z ksqlDB.

4 komentarze do “ksqlDB – magia SQL w czasie rzeczywistym – część 1”

 1. Super artykuł. Trzeba było by w końcu zobaczyć, czy ksql będzie działał z RedPanda.
  Jak możesz do dorzuć plik z docker-compose do Swojego repo, zawsze jest szybszy start.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *