Wizualizacja autobusów w Elasticsearch i Kibana – podejście strumieniowe – Kafka Streams, Logstash

Jest to drugie podejście Wizualizacja autobusów w Elasticsearch i Kibana. Tym razem wykorzystam napisany wcześniej program w Kafka Streams do obliczenia prędkości i orientacji autobusów, a następnie wrzucę Logstash-em z Apache Kafka do Elasticsearch.

Analizę zebranych w ten sposób danych znajdziesz w kolejnym wpisie. Jak na darmową licencję, możliwości mogą zdziwić.

Środowisko

Docker-compose już trochę puchnie. Znajduje się w nim Elasticsearch, Kibana, Zookeeper, Kafka, Logstash, no i moja aplikacja Kafka Streams którą wrzuciłem na Docker Hub. Użytkownicy Kafki z niecierpliwością czekają na pozbycie się Zookeeper-a :-).

version: '3.3'
services:
  elasticsearch:
    image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.7.0
    restart: unless-stopped
    environment:
    - discovery.type=single-node
    - bootstrap.memory_lock=true
    - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
    ulimits:
      memlock:
        soft: -1
        hard: -1
    volumes:
    - esdata:/usr/share/elasticsearch/data
    ports:
    - 9200:9200

  kibana:
    image: docker.elastic.co/kibana/kibana:7.6.2
    restart: unless-stopped
    depends_on:
      - elasticsearch
    ports:
      - 5601:5601
    volumes:
      - kibanadata:/usr/share/kibana/data

  zookeeper:
    image: 'bitnami/zookeeper:3'
    ports:
      - '2181:2181'
    volumes:
      - 'zookeeper_data:/bitnami'
    environment:
      - ALLOW_ANONYMOUS_LOGIN=yes
      
  kafka:
    image: 'bitnami/kafka:2'
    ports:
      - '9092:9092'
      - '29092:29092'
    volumes:
      - 'kafka_data:/bitnami'
    environment:
      - KAFKA_CFG_ZOOKEEPER_CONNECT=zookeeper:2181
      - ALLOW_PLAINTEXT_LISTENER=yes
      - KAFKA_CFG_LISTENERS=PLAINTEXT://:9092,PLAINTEXT_HOST://:29092
      - KAFKA_CFG_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP=PLAINTEXT:PLAINTEXT,PLAINTEXT_HOST:PLAINTEXT
      - KAFKA_CFG_ADVERTISED_LISTENERS=PLAINTEXT://kafka:9092,PLAINTEXT_HOST://localhost:29092
    depends_on:
      - zookeeper

  ztm_kafka_streams:
    image: "maciejszymczyk/ztm_stream:1.0"
    environment:
     - APPLICATION_ID_CONFIG=awesome_overrided_ztm_stream_app_id
     - BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG=kafka:9092
    depends_on:
     - kafka

  logstash:
    image: docker.elastic.co/logstash/logstash:7.7.0
    volumes:
      - "./pipeline:/usr/share/logstash/pipeline"
    environment:
      LS_JAVA_OPTS: "-Xmx256m -Xms256m"
    depends_on:
      - elasticsearch
      - kafka
 
volumes:
  esdata:
    driver: local
  kibanadata:
    driver: local
  zookeeper_data:
    driver: local
  kafka_data:
    driver: local

Data Flow

Wyjaśnijmy sobie, jak wygląda przepływ danych w tym scenariuszu:

 1. Skrypt w Pythonie ściąga dane z API i wrzuca na Apache Kafka
 2. Aplikacja Kafka Streams przetwarza rekordy, dodaje prędkość, obrót i dystans, a następnie zapisuje w kolenym topic-u
 3. Logstash ściąga rekordy z topic-a, wrzuca pola (lat, lon) do obiektu location, aby Elasticsearch mógł za indeksować to jako geo_point (zapomniałem o tym w Kafka Streams). Wrzuca rekordy do Elasticsearch-a
 4. Elasticsearch indeksuje rekordy używając ILM-a
 5. Oglądamy co się dzieje na mapie w Kibanie.

Wrzucanie rekordów do Apache Kafka

Muszę się Wam przyznać, że znów napisałem prostacki skrypt z nieskończoną pętlą w Pythonie, zamiast zrobić to po ludzku np. w Apache Airflow. Takie uroki proof-of-concept i side-project :-). Na Apache Airflow przyjdą osobne posty. Token potrzebny w skrypcie można dostać tutaj: https://api.um.warszawa.pl/#

import requests 
import json
import time
from kafka import KafkaProducer

token = 'use your own API Token'
url = 'https://api.um.warszawa.pl/api/action/busestrams_get/'
resource_id = 'f2e5503e927d-4ad3-9500-4ab9e55deb59'
sleep_time = 15

bus_params = {
  'apikey':token,
  'type':1,
  'resource_id': resource_id
  }
tram_params = {
  'apikey':token,
  'type':2,
  'resource_id': resource_id
  }

while True:
  try:
    r = requests.get(url = url, params = bus_params)
    data = r.json() 
    producer = KafkaProducer(bootstrap_servers=['localhost:29092'],
                value_serializer=lambda x: json.dumps(x).encode('utf-8'),
                key_serializer=lambda x: x
                )

    print('Sending records...')
    for record in data['result']:
      #print(record)
      future = producer.send('ztm-input', value=record, key=record["VehicleNumber"].encode('utf-8'))
      result = future.get(timeout=60)
  except:
    print("¯\_(ツ)_/¯")
  time.sleep(sleep_time)

Logstash

To, że aplikacja Kafka Streams wiadomo z poprzednich wpisów. Więc zajmijmy się Logstashem.

Zapomniałem, że pole geo_point wymaga specyficznego schematu JSON-a. Logstash oprócz przerzucenia danych z Kafki na Elasticsearch naprawia ten błąd. Docelowo myślę, że lepiej poprawić Kafka Streams. Wtedy można zastąpić Logstasha inną aplikacją np. Kafka Connect.

input {
	kafka {
		topics => "ztm-output"
		bootstrap_servers => "kafka:9092"
    	codec => "json"
	}
}
filter {
  mutate {
    add_field => {
      "[location][lat]" => "%{lat}"
      "[location][lon]" => "%{lon}"
      }
    remove_field => ["lat","lon"]
  }
}
output {

	elasticsearch {
  		hosts => ["elasticsearch:9200"]
      index => "ztm"
 	}
}

Elasticsearch

Zamiast wrzucać rekordy do indeksów w stylu ztm-2020.05.24, ztm-2020.05.25… użyłem mechanizmu Index Lifecycle Management. Pozwala on zautomatyzować życie indeksu. Automatycznie robi rollupy, zmienia właściwości indeksów (architektura hot-warm-cold) w zależności od tego jak skonfigurujemy politykę.

Załóżmy, że chcę by robiony był rollover gdy indeks osiągnie 1 gb lub minie 30 dni.

PUT _ilm/policy/ztm_policy
{
 "policy": {
  "phases": {
   "hot":{
    "actions": {
     "rollover": {
      "max_size": "1gb",
      "max_age": "30d"
     }
    }
   }
  }
 }
}

Potrzebny mi jest też template pod który podepnę ztm_policy. Definiuje tu też mapping. Bez mappingu Elasticsearch nie domysliłby się, że location to geo_point, a pole time byłoby zwykłym tekstem.

PUT _template/ztm_template
{
 "index_patterns": ["ztm-*"],
 "settings": {
  "number_of_shards": 3,
  "number_of_replicas": 1,
  "index.lifecycle.name":"ztm_policy",
  "index.lifecycle.rollover_alias": "ztm"
 },
 "mappings": {
  "properties": {
   "@timestamp": {
    "type": "date"
   },
   "@version": {
    "type": "text",
    "fields": {
     "keyword": {
      "type": "keyword",
      "ignore_above": 256
     }
    }
   },
   "bearing": {
    "type": "float"
   },
   "brigade": {
    "type": "keyword"
   },
   "distance": {
    "type": "float"
   },
   "lines": {
    "type": "keyword"
   },
   "location": {
    "type": "geo_point"
   },
   "speed": {
    "type": "float"
   },
   "time": {
    "type": "date",
    "format":"MMM d, yyyy h:mm:ss a"
   },
   "vehicleNumber": {
    "type": "keyword"
   }
  }
 }
}

Teraz można utworzyć pierwszy index z odpowiednim aliasem.

PUT ztm-000001
{
 "aliases": {
  "ztm": {
   "is_write_index":true
  }
 }
}

Kibana

Index Pattern używa pola @timestamp jako punktu odniesienia rekordu w czasie. Czas pobierany z API jest przesunięty i trochę zakłamywał.

Mapa

Dodajemy mapę wykorzystującą index pattern ztm oraz pole location i dodajemy nową warstwę.

Chcemy widzieć tylko najnowszy rekord per pojazd

To, co zmieniło się od poprzedniej wersji to:
– Symbol type = arrow-es
– Fill color = zależny od prędkości pojazdu
– Symbol orientation = zalezny od obrotu pojazdu
– Label = numer linii

Działanie

API nie pozwala na częstsze próbkowanie, ale mimo wszystko efekt jest ciekawy.

Repozytorium

https://github.com/zorteran/wiadro-danych-kafka-to-es-ztm

5 komentarzy do “Wizualizacja autobusów w Elasticsearch i Kibana – podejście strumieniowe – Kafka Streams, Logstash”

 1. Dane z kafki do elasticsearch wrzucam przy pomocy kafka-connect.
  Ty wykorzystujesz logstash’a, którego zupełnie znam.
  Zastanawiam się co jest lepsze i dlaczego lub kiedy to, a kiedy tamto.

  1. Kafka Connect po prostu przerzuca dane z kafki/do kafki bez przetwarzania ich po drodze. Widać to po możliwościach konfiguracji connectora Elasticsearch: https://docs.confluent.io/kafka-connect-elasticsearch/current/configuration_options.html#elasticsearch-overview-config . Fajne jest to, że gdy mamy taki klaster Kafka Connect, możemy connector włączyć i wyłączyć jeśli jest taka potrzeba za pomocą REST API.

   Jeśli chodzi o Logstasha, jest to rozwiązanie od Elastic’a, ale dość uniwersalne, bo możemy skonfigurować wiele wejść i wyjść w ramach jednego pipeline’a. Po drodze możemy te dane w jakiś sposób przetworzyć. Jeśli chodzi o zmianę działania, w tym przypadku nie ma REST API, trzeba zmienić plik konfiguracyjny w każdej instancji Logstasha (chyba że mamy płatną licencję od Elastica, w tym centralne zarządzanie Logstashami).

   Jeśli chcesz po prostu przerzucić dane z lewa na prawo, Logstash i Kafka Connect będzie tak samo dobry. Warto wziąć pod uwagę fakt, że nie wszystkie connectory w Kafka Connect są darmowe. Np. connector Cassandra od Confluenta jest w ramach wersji enterprise, ale Datastax już udostępnia swoją wersję za darmo. Można też zarzucić Logstashowi, że nie potrafi rozmawiać ze Splunkiem, a do Kafka Connect możemy dostać connector od Splunka :-). Jeśli po drodze chcesz dane zmienić/zbogacić/okroić, wydaje mi się, że Logstash będzie lepszym rozwiązaniem

   1. Dzięki za info,
    na chwilę obecną dane, które dostaję na kafkę, przerzucam 1 do 1, ale już teraz wiem, że muszę wzbogacić je danymi z relacyjnej bazy i dopiero do Elastic’a.
    Więc chyba bez aplikacji np. w java się nie obędzie. Logstash by sobie z tym poradził ?
    Na razie wszystko jest w fazie dość koncepcyjnej więc mam jakąś dowolność i szukam za i przeciw.
    Potem już nie będzie takiej elastyczności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *