Elastic SIEM w pigułce (część 2)

elastic siem

Jest to kontynuacja poprzedniego wpisu. Tym razem przyjrzymy się zakładce Detections w Elastic SIEM. Naszym celem jest automatyzacja wykrywania IOC wykorzystując sprawdzone reguły. Przypomnijmy: Zainstalowaliśmy Elasticsearch + Kibana na jednej z maszyn. Monitorujemy maszynę z Ubuntu (Auditbeat, Filebeat, Packetbeat) i Windows 10 (Winlogbeat), choć w tym wpisie skupimy się na tej drugiej.

Jak odblokować Detections w Elastic SIEM?

Według dokumentacji należy:

 • Zapewnić komunikacje Elasticsearch – Kibana po TLS
 • Włączyć xpack.security w Elasticsearch
 • Skonfigurować xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey w Kibanie

Konfiguracja security w Elasticsearch

W tym przypadku mamy jedno-węzłowy klaster Elasticsearch, więc wystarczy tylko dopisać na koniec pliku /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml linijkę

xpack.security.enabled: true

i zrestartować serwis Elasticsearch

service elasticsearch restart

Uwaga: W przypadku normalnego klastra nie będzie tak łatwo. Trzeba zabezpieczyć komunikację między węzłami. Tutaj znajdziesz szczegóły.

Właśnie zepsuliśmy cały system zbierania logów, ponieważ od teraz wymagane jest uwierzytelnianie ?.

root@ELK:/etc/elasticsearch# curl localhost:9200?pretty
{
 "error" : {
  "root_cause" : [
   {
    "type" : "security_exception",
    "reason" : "missing authentication credentials for REST request [/?pretty]",
    "header" : {
     "WWW-Authenticate" : "Basic realm=\"security\" charset=\"UTF-8\""
    }
   }
  ],
  "type" : "security_exception",
  "reason" : "missing authentication credentials for REST request [/?pretty]",
  "header" : {
   "WWW-Authenticate" : "Basic realm=\"security\" charset=\"UTF-8\""
  }
 },
 "status" : 401
}

Musimy wygenerować domyślne konta oraz hasła. Służy do tego specjalne narzędzie elasticsearch-setup-passwords znajdujące się w katalogu binarek Elasticsearch czyli /usr/share/elasticsearch/bin/. Dla ułatwienia wszędzie wpisałem to samo (elastic), ale nie powtarzaj tego kroku ?.

root@ELK:/etc/elasticsearch# cd /usr/share/elasticsearch/
root@ELK:/usr/share/elasticsearch# bin/elasticsearch-setup-passwords interactive
Initiating the setup of passwords for reserved users elastic,apm_system,kibana,kibana_system,logstash_system,beats_system,remote_monitoring_user.
You will be prompted to enter passwords as the process progresses.
Please confirm that you would like to continue [y/N]y


Enter password for [elastic]:
Reenter password for [elastic]:
Enter password for [apm_system]:
Reenter password for [apm_system]:
Enter password for [kibana_system]:
Reenter password for [kibana_system]:
Enter password for [logstash_system]:
Reenter password for [logstash_system]:
Enter password for [beats_system]:
Reenter password for [beats_system]:
Enter password for [remote_monitoring_user]:
Reenter password for [remote_monitoring_user]:
Changed password for user [apm_system]
Changed password for user [kibana_system]
Changed password for user [kibana]
Changed password for user [logstash_system]
Changed password for user [beats_system]
Changed password for user [remote_monitoring_user]
Changed password for user [elastic]

Teraz Elasticsearch odpowie nam gdy przekażemy login oraz hasło.

root@ELK:/usr/share/elasticsearch# curl -u elastic:elastic localhost:9200?pretty 
{                                        
 "name" : "ELK",                                
 "cluster_name" : "siem",                            
 "cluster_uuid" : "u6FDeHNsTmWJcnf-jYUH7Q",                   
 "version" : {                                 
  "number" : "7.8.1",                             
  "build_flavor" : "default",                         
  "build_type" : "deb",                            
  "build_hash" : "b5ca9c58fb664ca8bf9e4057fc229b3396bf3a89",          
  "build_date" : "2020-07-21T16:40:44.668009Z",                
  "build_snapshot" : false,                          
  "lucene_version" : "8.5.1",                         
  "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",               
  "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"            
 },                                       
 "tagline" : "You Know, for Search"                       
}

Musimy też “naprawić” Kibanę dodając login i hasło do /etc/kibana/kibana.yml

...
elasticsearch.username: "kibana_system"
elasticsearch.password: "elastic"
...

Konfiguracja TLS między Elasticsearch i Kibana

Do konfiguracji TLS potrzebne jest nam CA i certyfikat. Jeśli masz swoje PKI – świetnie – jeśli nie masz, to trzeba wygenerować CA. Elasticsearch ma do tego specjalne narzędzie elasticsearch-certutil, które ułatwi ten proces.

root@ELK:/usr/share/elasticsearch# ./bin/elasticsearch-certutil ca
This tool assists you in the generation of X.509 certificates and certificate
signing requests for use with SSL/TLS in the Elastic stack.

The 'ca' mode generates a new 'certificate authority'
This will create a new X.509 certificate and private key that can be used
to sign certificate when running in 'cert' mode.

Use the 'ca-dn' option if you wish to configure the 'distinguished name'
of the certificate authority

By default the 'ca' mode produces a single PKCS#12 output file which holds:
  * The CA certificate
  * The CA's private key

If you elect to generate PEM format certificates (the -pem option), then the output will
be a zip file containing individual files for the CA certificate and private key

Please enter the desired output file [elastic-stack-ca.p12]:
Enter password for elastic-stack-ca.p12 :

Po wygenerowaniu CA (elastic-stack-ca.p12) możemy utworzyć certyfikat.

./bin/elasticsearch-certutil cert --ca elastic-stack-ca.p./bin/elasticsearch-certutil cert \
> --ca elastic-stack-ca.p12 \
> --dns localhost \
> --ip 127.0.0.1 \
> --out http.p12

Wygenerowany http.12 umieszczam w /etc/elasticsearch/certs/ i ustawiam prawa do folderu.

mkdir /etc/elasticsearch/certs
cp elastic-stack-ca.p12 /etc/elasticsearch/certs/
cp http.p12 /etc/elasticsearch/certs/
chown -R elasticsearch:elasticsearch /etc/elasticsearch/certs/

Teraz w /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml możemy dodać utworzony certyfikat do komunikacji http. Jak nie pasuje Ci podawanie jawnie hasła w pliku konfiguracyjnym, jest też opcja z keystore’em.

...
xpack.security.http.ssl.enabled: true
xpack.security.http.ssl.keystore.path: "./certs/http.p12"
xpack.security.http.ssl.keystore.password: "elastic"

Po zrestartowaniu serwisu poprzedni curl nie będzie nic zwracać.

root@ELK:/etc/elasticsearch# curl -u elastic:elastic localhost:9200?pretty
curl: (52) Empty reply from server

Trzeba zmienic url na https://…, będzie jednak problem z niezaufanym CA.

root@ELK:/etc/elasticsearch# curl -u elastic:elastic https://localhost:9200?pretty
curl: (60) SSL certificate problem: self signed certificate in certificate chain
More details here: https://curl.haxx.se/docs/sslcerts.html

curl failed to verify the legitimacy of the server and therefore could not
establish a secure connection to it. To learn more about this situation and
how to fix it, please visit the web page mentioned above.

…który możemy zignorować –insecure ?.

root@ELK:/etc/elasticsearch# curl -u elastic:elastic --insecure https://localhost:9200?pretty 
{                  
 "name" : "ELK",          
 "cluster_name" : "siem",     
 "cluster_uuid" : "u6FDeHNsTmWJcnf-
 "version" : {           
  "number" : "7.8.1",       
  "build_flavor" : "default",   
  "build_type" : "deb",      
  "build_hash" : "b5ca9c58fb664ca8
  "build_date" : "2020-07-21T16:40
  "build_snapshot" : false,    
  "lucene_version" : "8.5.1",   
  "minimum_wire_compatibility_vers
  "minimum_index_compatibility_ver
 },                
 "tagline" : "You Know, for Search"
} 

Naprawa Kibana – zaufanie CA

Musimy jeszcze przywrócić do porządku Kibane. Zamiast PKCS12, wciągniemy CA w postaci pliku PEM i wrzucimy go do katalogu z konfiguracją Kibana.

openssl pkcs12 -in elastic-stack-ca.p12 -out ca.pem -clcerts -noke ys
cp cert.pem /etc/kibana
chown kibana:kibana /etc/kibana/ca.pem

Teraz pozostaje nam tylko dodać wpisy do /etc/kibana/kibana.yml i zrestartować serwis kibana.

...
elasticsearch.hosts: ["https://localhost:9200"]
elasticsearch.ssl.certificateAuthorities: ["/etc/kibana/ca.pem"]
...
xpack.encryptedSavedObjects.encryptionKey: 'fhjskloppd678ehkdfdlliverpoolfcr'
Welcome to Elastic 
Username 
Pa SS word 
Log in

Naprawa Beats’ów

Pewnie myślałeś, że to już koniec. Niespodzianka ?. Elasticsearch wymaga teraz uwierzytelniania. Pójdziemy trochę na skróty i użyjemy konta superusera i zignorujemy weryfikację CA. Nie rób tego na produkcji!

Naprawa polega na odpowiedniej konfigracji sekcji output.elasticsearch.

...
output.elasticsearch:
 # Array of hosts to connect to.
 hosts: ["10.0.0.4:9200"]

 # Protocol - either `http` (default) or `https`.
 protocol: "https"
 ssl.verification_mode: "none"

 # Authentication credentials - either API key or username/password.
 #api_key: "id:api_key"
 username: "elastic"
 password: "elastic"

Plik konfiguracyjny Winlogbeat znajdziesz tutaj C:\ProgramData\Elastic\Beats\winlogbeat\winlogbeat.yml.

Zrestartować serwis Winlogbeat możesz wpisując poniższą komendę w PowerShell’u.

Restart-Service winlogbeat

Wczytanie domyślnych reguł detekcji Elastic SIEM

W końcu mamy dostęp do modułu detekcji. Możemy wczytać domyslne reguły.

All rules 
Q 
Tags v 
Elastic rules (O) 
Custom rules (O) 
Load Elastic prebuilt detection rules 
Elastic SIEM comes with prebuilt detection rules that run in the 
background and create signals when their conditions are met. By 
default, all prebuilt rules are disabled and you select which rules you 
want to activate. 
Load prebuilt detection rules 
@ Create your own rules

Showing 一 45 乛 u 一 
All rules 
囗 
囗 
囗 囗 
囗 
囗 
囗 
囗 
囗 
囗 
囗 
Modules 
Enumeration Of Kernel 
Wbadmin 
Catalogs with 
Deleting Backup 
Commands 
Local Scheduled Task 
Endpoint 
Detected , Elastic 
Adversa 乛 y Behavior , 
RunDLL32 
Connection Via 
Unusual Network 
Network Connection 
Unusual 
Tunneling via Iodine 
Potential DNS 
Activity 
Unusual Linux Web 
Event Logs 
Clearing Windows 
Outlook Child Process 
Suspicious MS 
Elastic Endpoint 
Ex 旦 0 , Detected , 
Declined 
POST Request 
Suspicious Activity: 
Web Application 
Selected O 「 u 一 冂 5 Bulk actions < 0 Refresh 
73 
73 
Seventy 
· Low 
· Low 
· Low 
· Low 
· Low 
· Low 
· Low 
· Medium 
· Medium 
· Medium 
Last run 
Last re 90n5e Tags 
1 s ( 
Elastic 「 ules 一 145 ) Custom 「 ules 6 一 
E St Linux 
E St 
E St 
E St 
E St 
E St 
E St Linux 
E St 
E St 
E St 
E St 
APM Elastic 
Activated' 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X

Lista domyślnych reguł jest dość spora. W celu testu aktywowałem wszystkie.

< Back to signal detection rules 
Disable Windows Firewall Rules via 
Netsh 
BETA 
created by: elastic on Aug 26, 2020 @ 
Updated by: elastic on Aug 26, 2020 @ 
succeeded at Aug 26, C} 
Last response: • 
Activate 
winlogbeat-• 
S Edit rule settings 
About 
Identifies use of the netsn.exe to disable or weaken the local 
firewall. Attackers will use this command line tool to disable the 
firewall during troubleshooting or to enable netvwrk mobility. 
Severity 
Risk score 
MITRE 
ATT&CKW 
Tags 
• Medium 
47 
Defense Evasion (TA0005) 
Disabling Security Tools (T1089) 
Definition 
Index patterns 
Custom query 
Rule type 
Timeline 
template 
event.action:"Process Create (rule: 
ProcessCreate)" and 
process.name:netsh.exe and 
process.args:(disable and firewall and 
set) or process.args:(advfirewall and 
off and state) 
Query 
None

Każda reguła ma opis i zależności. Część z nich wymaga funkcjonalności Machine Learning (czytaj: jest płatna).

< Back to Disable Windows Firewall Rules via Netsh 
Edit rule settings 
Definition 
About 
Schedule 
Actions 
Actions 
Actions frequency 
On each rule execution 
Select when automated actions should be performed if a n_lle evaluates as true 
This connector a Gdd 
Sel 
- license. 
Email 
PagerDuty 
Slack 
Web hook

W darmowej wersji nie mamy możliwości wysyłania powiadomień o zidentyfikowanych detekcjach.

Weryfikacja wykrywania reguł

APTSimulator

Wykorzystamy maszynę z Windows 10. Pomoże nam w tym APTSimulator. Po ściągnięciu wystarczy rozpakować i odpalić APTSimulator.bat.

Administrator: Windows PowerSheII 
l/ 
Florian Roth, Nextron 
Sys tems, vO. 
Select the test—set that you want 
8.0 
to run: 
[1] 
[2] 
[3] 
[4] 
[5] 
[6] 
[7] 
[8] 
[9] 
RUN EVERY TEST 
Col 1 ecti on 
Command and Control 
Credential Access 
Defense Evasion 
Di s cove ry 
Executi on 
Lateral Movement 
persistence 
privilege Escalation 
Apply AV Exclusions in Registry 
Settings 
Exit 
our selection (then press ENTER) :
Wybieramy opcję RUN EVERY TEST

I teraz zaskoczenie. Wygenerowane ataki nie zostały wykryte.

Signals 
Showing O signals 
0 
Selected O signals 
@timestamp 
Signals 
G Close selected 
G Select all O signals 
Version 
Method 
Open signals 
Severity 
Closed signals 
Risk Score 
of 
o 
Updated 10 seconds ago

Konfiguracja Sysmon

Winlogbeat zbiera tyle danych, ile udostępnia mu system operacyjny. Musimy zwiększyć obszar interesujących nas zdarzeń w systemie. Sysmon jest to monitor wewnętrznej aktywności Windowsa. Jest to usługa systemowa, która śledzi aktywność systemu plików, rejestru, sieci i działających aplikacji.

Po ściągnięciu możemy przystąpić do instalacji

Sysmon64.exe -i -accepteula -h md5,sha256,imphash -l -n

W tym przypadku będziemy chcieli zbierać wszystko. W praktyce powinniśmy zastanowić się, które zdarzenia są dla nas istotne. Posłużymy się konfiguracją z projektu HELK. Tutaj link do konfiguracji.

Sysmon64.exe -c config.xml

Wykryte zagrożenia

Po ponownym odpaleniu APTSimulator już widać efekty. Oprócz samego zdarzenia, widzimy poziom ryzyka oraz skąd pochodzi informacja.

Signals 
Showing 8 signals 
Selected O signals G Close selected 
G Select all 8 signals 
Version 
@timestamp 
Aug 27, 2020 @ 
Aug 27, 2020 @ 
Aug 27, 2020 @ 
Aug 27, 2020 @ 
Aug 27, 2020 @ 
Aug 27, 2020 @ 170056.570 
Aug 27, 2020 @ 170056.570 
Aug 27, 2020 @ 170056.569 
Method 
query 
query 
query 
query 
query 
query 
query 
query 
Severity 
medium 
Risk Score 
PowerShell spawning Cmd 
Unusual Parent-Child Rela... 
Local Scheduled Task co.. 
Local Scheduled Task co... 
Whoami Process Activity 
Local Service Commands 
Local Service Commands 
Local Service Commands 
even t. mod u le 
sysmon 
sysmon 
sysmon 
sysmon 
sysmon 
sysmon 
sysmon 
sysmon 
event. action 
Process Create (rul.. 
Process Create (rul.. 
Process Create (rul.. 
Process Create (ruli 
Process Create (rul.. 
Process Create (rul.. 
Process Create (rul.. 
Process Create (rul.. 
event.category 
process 
process 
process 
process 
process 
process 
process 
process 
Open signals 
hostname 
Winlo 
Winlo 
Winlo 
Winlo 
Winlo 
Winlo 
Winlo 
Winlo 
Closed signals 
user.name 
maciej 
maciej 
maciej 
maciej 
maciej 
SYSTEM 
SYSTEM 
SYSTEM

Z poziomu wykrytych reguł możemy utworzyć nowy timeline i zacząć dochodzenie.

Kurs Elastic Stack

Jestem w trakcie tworzenia kursu z Elastic Stack. Przejdziesz tam drogę od postawienia klastra, wypełnienia go danymi, zabezpieczenia, administracji i wyszukiwania. Wszystko to oparte o darmową licencję. W przyszłości planuję również rozszerzenie go o moduł związany z cyberbezpieczeństwem. Jeśli jesteś zainteresowany, kliknij tutaj.

Wnioski

Widzimy, że SIEM całkiem nieźle spisuje się już w darmowej wersji. Jest dużo wbudowanych reguł, a jeśli nam nie wystarczają, możemy dodawać własne. Niestety nie wykorzystamy funkcjonalności Machine Learning. Problematyczny jest też brak możliwości wysyłania powiadomień o detekcjach, aczkolwiek coś czuję, że można to obejść stawiając obok ElastAlert. Zgaduję, że te detekcje siedzą po prostu gdzieś w jakimś wewnętrznym indeksie.

Uwaga

Pamiętaj, że w tym artykule nie zabezpieczyliśmy komunikacji między węzłami (bo to jedno-węzłowy klaster) oraz nie zabezpieczyliśmy komunikacji HTTP Kibana <-> Klient. Nie należy też używać superusera do komunikacji z Elasticsearch’em w Beats’ach.

Co dalej?

Myślałem o pokazaniu możliwości ElastAlert + Sigma. Daj znać co o tym myślisz. Może masz jakiś pomysł?

3 komentarze do “Elastic SIEM w pigułce (część 2)”

 1. Chciałbym zapytać, czy ElastAlert + Sigma rozszerza możliwości ‘Detections’? Czy to jest zupełnie inne rozwiązanie, które nie potrzebuje ‘Detections’? Co jest łatwiejsze w implementacji, jeżeli chodzi o wdrożenie prostych zasad korelacji?

  1. Jest to inne rozwiązanie (czasów, gdy modulu detections nie było). Jeden i drugi pełni podobną funkcję, czyli pyta o coś klaster i jeśli spełnione są warunki to wykonuje akcje.

   Łatwiej iść wg mnie w detections, ale trzeba pokombinować, aby alert wyszedł poza kibane (np. Na slacka)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *