Elastic SIEM w pigułce (część 1)

Środowiska IT robią się coraz większe, rozproszone i ciężkie do zarządzania. Wszystkie komponenty systemu trzeba zabezpieczyć i monitorować przed cyber zagrożeniami. Potrzebna jest skalowalna platforma, która potrafi magazynować i analizować logi, metryki oraz zdarzenia. Rozwiązania SIEM potrafią kosztować niemałe pieniądze. W tym wpisie przyjrzymy się darmowemu rozwiązaniu dostępnego w Elastic Stack, czyli Elastic SIEM.

Część 2 znajdziesz tutaj

Z czego skorzystamy?

Elastic Stack jest to zbiór komponentów: Elasticsearch, Kibana, Logstash, Beats. Krótkie info o tym co jest użyte w tym wpisie:

 • Elasticsearch – baza dokumentowa/silnik wyszukiwarki
 • Kibana – „webowe GUI do” Elasticsearch
 • Filebeat – lekki kolektor logów (dostępne moduły)
 • Packetbeat – lekki kolektor protokołów sieciowych (i nie tylko)
 • Audibeat – lekki kolektor zdarzeń security bez używania auditd
 • Winlogbeat – lekki kolektor zdarzeń z systemów Windows.

Środowisko

Utworzyłem 3 maszyny wirtualne na chmurze Azure:

 • ELK – Ubuntu 20.04 – Elasticsearch + Kibana
 • Ubuntu1 – Ubuntu 20-04 – Filebeat, Packetbeat, Auditbeat
 • Win10 – Windows 10 – Auditbeat, Packetbeat, Winlogbeat

Instalacja Elasticsearch + Kibana

Postawimy tu prosty klaster z jednym węzłem. Deb dla Elasticsearch znajedziesz tutaj, a dla Kibany tutaj.

Instalacja:

sudo dpkg -i nazwa_pliku.deb

Konfiguracja elasticsearch znajduje się w /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml. To co warto zmienić to:

network.host: 0.0.0.0 # lub ip/host maszyny, by ES był widoczny z zewnątrz
discovery.type: single-node # bez tego ES będzie płakać przy 1-nodowym klastrze i network.host który nie jest localhostem

Konfiguracja elasticsearch znajduje się w /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml. To co warto zmienić to:

W przypadku kibany ( /etc/kibana/kibana/yml ) zmień:

server.host: "0.0.0.0"

Teraz można odpalić serwisy.

sudo systemctl enable elasticsearch
sudo systemctl enable kibana
sudo systemctl start elasticsearch
sudo systemctl start kibana

Jeśli wszystko jest ok, powinieneś móć użyć curl-a i dostać odpowiedź od ES.

root@ELK:/home/azureuser# curl localhost:9200
{
 "name" : "ELK",
 "cluster_name" : "siem",
 "cluster_uuid" : "u6FDeHNsTmWJcnf-jYUH7Q",
 "version" : {
  "number" : "7.8.1",
  "build_flavor" : "default",
  "build_type" : "deb",
  "build_hash" : "b5ca9c58fb664ca8bf9e4057fc229b3396bf3a89",
  "build_date" : "2020-07-21T16:40:44.668009Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "8.5.1",
  "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
  "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
 },
 "tagline" : "You Know, for Search"
}

Kibana natomiast jest pod portem 5601 dostępnym z przeglądarki.

Dodanie logów z Ubuntu

Instalacja i konfiguracja Beatsów jest prosta.

Filebeat -> syslog

Deb z Filebeatem ściągniesz tutaj. Po instalacji (dpkg -i nazwa_pakietu.deb) w pliku /etc/filebeat/filebeat.yml:

filebeat.config.modules.reload.enabled: true # aby nie restartować co chwile serwisu
setup.kibana.host: „10.0.0.4:5601” # wskazanie na kibane w cleach konfiguracji
output.elasticsearch.hosts: [„10.0.0.4:9200”] # wskazanie na węzły elasticsearch
monitoring.enabled: true # chcemy mieć metryki beats-a w kibanie

Gdy już to zrobimy, należy skonfigurować Elasticsearch pod Filebeata. Filebeat skonfiguruje ILM, template, dashboardy i temu podobne. Służy do tego komenda:

filebeat setup

Załózmy, że chcemy zbierać syslog z maszyny. Do wyświetlenia dostępnych modułów i włączenia sysloga należy:

filebeat modules list
filebeat modules enable system

Konfiguracja modułu system znajduje się w pliku /etc/filebeat/modules.d/system.yml. Jeśli nie zmieniałeś domyślnych ścieżek, wystarczy zostawić enabled: true.

# Module: system
# Docs: https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/filebeat-module-system.html

- module: system
 # Syslog
 syslog:
  enabled: true

  # Set custom paths for the log files. If left empty,
  # Filebeat will choose the paths depending on your OS.
  #var.paths:

 # Authorization logs
 auth:
  enabled: true

  # Set custom paths for the log files. If left empty,
  # Filebeat will choose the paths depending on your OS.
  #var.paths:

Teraz wystarczy włączyć filebeat:

sudo systemctl enable filebeat
sudo systemctl start filebeat

Auditbeat

Sprawa wygląda podobnie jak z Filebeat. Deb znajdziesz tutaj. Jedyna różnica to ścieżka pliku konfiguracjnego (/etc/autidbeat/auditbeat.yml).

Ten beats nie ma modułów. Wszystkie możliwości znajdziesz w tym jednym pliku yml. Pamiętaj, aby użyć „auditbeat setup” i włączć serwis.

Packetbeat

Sodobnie jak z Filebeat. Deb znajdziesz tutaj. Jedyna różnica to ścieżka pliku konfiguracjnego (/etc/packetbeat/packetbeat.yml).

Ten beats nie ma modułów. Wszystkie możliwości znajdziesz w tym jednym pliku yml. Pamiętaj, aby użyć „packetbeat setup” i włączyć serwis.

Dodanie logów z Windows 10

Winlogbeat

Plik instalacyjny znajdziesz tutaj. Ja użyłem wersji MSI 64x.

Pliki konfiguracyjne znajdziesz w C:\ProgramData\Elastic\Beats\winlogbeat. Zmienić trzeba to, co w przypadku Ubuntu, czyli głównie adresy kibany i elasticsearch.

Konfiguracja polega na odpaleniu komendy w Powershellu:

winlogbeat.cmd setup

Natomiast serwis włączamy tak:

Start-Service winlogbeat

Moduł SIEM w Kibana

Moduł SIEM jest dostępny gdy w indeksach (filebeat-*, packetbeat-*, auditbeat-*) znajdą się dane zgodne z ECS. ECS jest to ustalony przez Elastic mapping indeksów. Jeśli myślałeś, że Elasticsearch, lub w ogóle bazy NoSQL, nie posiadają schematu, to nie jest prawda ?.

Jeśli potrzebujesz logów z aplikacji/systemu, który nie jest dostępny jako moduł w jednym z beats-ów, musisz te logi dostarczyć i przetworzyć właśnie w mapping zgodne z ECS. Możesz do tego użyć Filebeat i Logstash.

Moduł SIEM znajduje się po lewej stronie

W zakładce overview, już widać efekty zbieranych logów z jednej maszyny.


W zakładce Network, oprócz danych Source IPs i Destination IPs, mamy widoczną mapkę z geolokalizacjami adresów:

Instalacja beatsów i rozejrzenie się po Kibanie trochę zajęło. I wiesz co? W tym samym czasie już było 20 prób zalogowania się po SSH do maszyny.

Widzimy ilość prób, użytkownika, adresy IP.

Timeline

Przeprowadźmy dochodzenie!

Timeline to narzędzie do zawężania widoku. W ten sposób mozemy dodawać nowe filtry i uzyskać bardziej szczegółowy widok sytuacji. Poniżej widać zarówno rekordy związane z netflow (packetbeat), jak i błędy logowania (auditbeat) dotyczące danego IP. Jak widać atakujący wychodził z różnych portów.

Efekty możemy zapisać, a spostrzeżenia dodawać jako notatki do przypadku.

Filtrowanie

Nie zawsze należy ślepo wierzyć w dashboard. Dwie maszyny, a aż 113 zalogowań? Na pewno ktoś przejął maszynę ?.

Użytkownik SYSTEM (i nie tylko) zakłamuje sytuację. Wyrzućmy go z widoku za pomocą filtra.

Kurs Elastic Stack

Jestem w trakcie tworzenia kursu z Elastic Stack. Przejdziesz tam drogę od postawienia klastra, wypełnienia go danymi, zabezpieczenia, administracji i wyszukiwania. Wszystko to oparte o darmową licencję. W przyszłości planuję również rozszerzenie go o moduł związany z cyberbezpieczeństwem. Jeśli jesteś zainteresowany, tutaj jest link.

W następnym odcinku

Temat SIEM został tylko lekko dotknięty. W następnym wpisie z tej serii dowiesz się jak zabezpieczyć klaster. Jak widać, włam na klaster Elasticsearch to nie jest nic nadzwyczajnego. Odblokujemy tym samym zakładkę Detections.

Jedna myśl w temacie “Elastic SIEM w pigułce (część 1)”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *