Kafka Streams 103 – Pisz testy, zapomnij o Kafce

Nie wyobrażam sobie programowania bez pisania testów. Gdy śpieszy mi się i o nich “zapominam”, potem i tak poprawiam kod przez jakąś głupotę. Poprawiają jakość i przyśpieszają czas tworzenia oprogramowania. Nie wierzysz?

Rozkład jazdy

Co zyskamy?

 • Nie będziemy musieli używać Kafki podczas pisania programu Kafka Streams
 • Unikniemy uciążliwego wpisywania non stop tych samych wiadomości do Kafka Console Producera
 • Będziemy mieli gwarancję, że nasz kod działa
 • Szybciej wykryjemy bugi
 • Możemy przygotować swój zestaw danych, a w razie potrzeby zrobić fuzzing
 • Szacunek na dzielni ( i na linkedin )

Zależności

Do projektu z poprzednich postów dodałem kafka-streams-test-utils i junit

<dependency>
  <groupId>org.apache.kafka</groupId>
  <artifactId>kafka-streams-test-utils</artifactId>
  <version>${kafka.version}</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/junit/junit -->
<dependency>
  <groupId>junit</groupId>
  <artifactId>junit</artifactId>
  <version>4.13</version>
  <scope>test</scope>
</dependency>

Testowalny kod Kafka Streams

Wróćmy do pierwszego przykładu z Kafka 101. Cały kod znajduje się w metodzie main. Musimy wszystko od inicjalizacji StreamsBuilder, po wykonanie na nim build(), zamknąć w metodzie. Potrzebny jest obiekt klasy Topology, którym potem zasilimy TopologyTestDriver

/// SOME CODE
public static void main(String[] args) throws Exception {
    Properties props = createProperties();

    SerDeJsonStream serDeJsonStream = new SerDeJsonStream();
    final KafkaStreams streams = new KafkaStreams(serDeJsonStream.createTopology(), props);
    streams.setUncaughtExceptionHandler((Thread thread, Throwable throwable) -> {
      System.err.println("oh no! error! " + throwable.getMessage());
    });
    final CountDownLatch latch = new CountDownLatch(1);

    // attach shutdown handler to catch control-c
    Runtime.getRuntime().addShutdownHook(new Thread("streams-shutdown-hook") {
      @Override
      public void run() {
        streams.close();
        latch.countDown();
      }
    });

    try {
      streams.start();
      latch.await();
    } catch (Throwable e) {
      System.exit(1);
    }
    System.exit(0);
  }
/// SOME CODE
  public Topology createTopology() {
    final StreamsBuilder builder = new StreamsBuilder();
    final Serde<Person> personSerde = Serdes.serdeFrom(new PersonSerializer(), new PersonDeserializer());

    builder.stream(INPUT_TOPIC, Consumed.with(Serdes.String(), personSerde))
        .peek(
            (key, value) -> System.out.println("key=" + key + ", value=" + value)
        )
        .mapValues((v -> {
          v.name = v.name.substring(0, 1).toUpperCase() + v.name.substring(1).toLowerCase();
          return v;
        }))
        .filter((k, v) -> v.age >= 18)
        .to(OUTPUT_TOPIC, Produced.with(Serdes.String(), personSerde));

    return builder.build();
  }
/// SOME CODE

Test 1 – LowercaseStream

Na wyjściu strumienia, każdy string powinien mieć tylko małe litery. Sprawdźmy to!

TopologyTestDriver

Testy w Kafka Streams opierają się na użyciu TopologyTestDriver, którego zadaniem jest udawanie Kafki.

public class LowercaseStreamTest {

  TopologyTestDriver testDriver;

  StringSerializer stringSerializer = new StringSerializer();
  StringDeserializer stringDeserializer = new StringDeserializer();
  private TestInputTopic<String, String> inputTopic;
  private TestOutputTopic<String, String> outputTopic;

  @Before
  public void prepareTopologyTestDriver() {
    Properties config = new Properties();
    config.put(StreamsConfig.APPLICATION_ID_CONFIG, "LowercaseStreamTest");
    config.put(StreamsConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "doesnt-matter:1337");
    config.put(StreamsConfig.DEFAULT_KEY_SERDE_CLASS_CONFIG, Serdes.String().getClass());
    config.put(StreamsConfig.DEFAULT_VALUE_SERDE_CLASS_CONFIG, Serdes.String().getClass());
    config.put(ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "earliest");

    LowercaseStream lowercaseStream = new LowercaseStream();
    Topology topology = lowercaseStream.createTopology();
    testDriver = new TopologyTestDriver(topology, config);
    inputTopic = testDriver.createInputTopic(LowercaseStream.INPUT_TOPIC, stringSerializer, stringSerializer);
    outputTopic = testDriver.createOutputTopic(LowercaseStream.OUTPUT_TOPIC, stringDeserializer, stringDeserializer);
  }

  @After
  public void closeTestDriver() {
    testDriver.close();
  }
...
 • @Before wykonywane jest przed każdym testem
 • @After wykonywane jest po każdym teście. Musimy zamknąć TopologyTestDriver
 • Linie 12-17 -> jest to konfiguracja naszej aplikacji. Najczęściej będzie prawie taka sama jak pierwotna. BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG może być z czapy.
 • Linia 21 -> tworzenie TopologyTestDriver na podstawie topologii z poprzedniej sekcji.
 • Od wersji 2.4 interakcję z kolejkami wejściowymi/wyjściowymi daje nam TestInputTopic i TestOutputTopic. W liniach 22-23 tworzone są na podstawie TopologyTestDriver oraz De/Serializatorów.

Test właściwy

Używając ulubionej konwencji nazewniczej, piszemy test.

...
  @Test
  public void outputShouldBeLowercase()
  {
    String inputText = "Wiadro Danych Rul3Z!";
    inputTopic.pipeInput(inputText);
    String outputText = outputTopic.readValue();
    Assert.assertEquals(outputText, inputText.toLowerCase());
  }
i cieszymy się jego wynikiem 🙂

Test 2 – SerDeJsonStream

A co w przypadku gdy dochodzi de/serializacja? Prawie to samo, tylko z de/serializatorami ?

public class SerDeJsonStreamTest {

  TopologyTestDriver testDriver;

  StringSerializer stringSerializer = new StringSerializer();
  StringDeserializer stringDeserializer = new StringDeserializer();
  PersonSerializer personSerializer = new PersonSerializer();
  PersonDeserializer personDeserializer = new PersonDeserializer();
  private TestInputTopic<String, Person> inputTopic;
  private TestOutputTopic<String, Person> outputTopic;

  @Before
  public void prepareTopologyTestDriver() {
    Properties config = new Properties();
    config.put(StreamsConfig.APPLICATION_ID_CONFIG, "SerDeJsonStreamTest");
    config.put(StreamsConfig.BOOTSTRAP_SERVERS_CONFIG, "doesnt-matter:1337");

    SerDeJsonStream serDeJsonStream = new SerDeJsonStream();
    Topology topology = serDeJsonStream.createTopology();
    testDriver = new TopologyTestDriver(topology, config);
    inputTopic = testDriver.createInputTopic(SerDeJsonStream.INPUT_TOPIC, stringSerializer, personSerializer);
    outputTopic = testDriver.createOutputTopic(SerDeJsonStream.OUTPUT_TOPIC, stringDeserializer, personDeserializer);
  }
...

Pisząc testy, posługujemy się obiektami, więc musimy pamiętać o testowaniu de/serializatorów. Przejdźmy jednak do właściwych testów.

...
  @Test
  public void personUnder18ShouldNotBeProcessed(){
    Person inputPerson1 = new Person("grzesiek", 17);
    Person inputPerson2 = new Person("ADAM", 20);
    inputTopic.pipeInput(inputPerson1);
    inputTopic.pipeInput(inputPerson2);
    List<Person> output = outputTopic.readValuesToList();
    Person outputPerson = output.stream().findFirst().get();
    Assert.assertTrue(output.size() == 1);
    Assert.assertEquals("Adam", outputPerson.name);
  }

  @Test
  public void personWithEmptyNameShouldNotBeProcessed(){
    Person inputPerson = new Person("", 17);
    inputTopic.pipeInput(inputPerson);
    Assert.assertTrue(outputTopic.isEmpty());
  }
}

W przypadku pustego name powstał wyjątek StringIndexOutOfBoundsException. O tym jak zabezpieczyć się przed wyjątakmi, pisałem w poprzednim wpisie

Repozytorium

https://github.com/zorteran/wiadro-danych-kafka-streams/tree/kafka_streams_103

branch: kafka_streams_103

Wnioski

Dobrze, że nie odkładałem testów na później. Tak naprawdę szkoda, że od nich nie zacząłem ?. Jest to o wiele szybsze i wydajniejsze niż Kafka Console Producer i Consumer na dwóch terminalach.

3 komentarze do “Kafka Streams 103 – Pisz testy, zapomnij o Kafce”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *