MinIO – Big Data bez Hadoop/HDFS?

MinIO to rozproszony storage implementujący API AWS S3. Można go wdrożyć na środowiskach on-premises. Jest przygotowany pod Kubernetes. Stanowi ciekawą alternatywę dla środowisk opartych o HDFS i resztę ekosystemu Hadoop. W końcu Kubernetes staje się coraz ciekawszą alternatywą YARN-a dla Apache Spark. W tym wpisie zapoznamy się z lokalnie postawionym MinIO na docker-compose i wykonamy kilka operacji w Sparku.

Środowisko

Docker compose składający się z jupytera oraz 4 węzłów z MinIO.

version: '3'
services:
 notebook:
  image: jupyter/all-spark-notebook
  ports:
   - 8888:8888
   - 4040:4040
  environment:
   - PYSPARK_SUBMIT_ARGS=--packages com.amazonaws:aws-java-sdk-bundle:1.11.819,org.apache.hadoop:hadoop-aws:3.2.0 pyspark-shell
  volumes:
   - ./work:/home/jovyan/work
 minio1:
  image: minio/minio:RELEASE.2020-07-02T00-15-09Z
  volumes:
   - ./minio/data1-1:/data1
   - ./minio/data1-2:/data2
  ports:
   - "9001:9000"
  environment:
   MINIO_ACCESS_KEY: minio
   MINIO_SECRET_KEY: minio123
  command: server http://minio{1...4}/data{1...2}
  healthcheck:
   test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:9000/minio/health/live"]
   interval: 30s
   timeout: 20s
   retries: 3

 minio2:
  image: minio/minio:RELEASE.2020-07-02T00-15-09Z
  volumes:
   - ./minio/data2-1:/data1
   - ./minio/data2-2:/data2
  ports:
   - "9002:9000"
  environment:
   MINIO_ACCESS_KEY: minio
   MINIO_SECRET_KEY: minio123
  command: server http://minio{1...4}/data{1...2}
  healthcheck:
   test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:9000/minio/health/live"]
   interval: 30s
   timeout: 20s
   retries: 3

 minio3:
  image: minio/minio:RELEASE.2020-07-02T00-15-09Z
  volumes:
   - ./minio/data3-1:/data1
   - ./minio/data3-2:/data2
  ports:
   - "9003:9000"
  environment:
   MINIO_ACCESS_KEY: minio
   MINIO_SECRET_KEY: minio123
  command: server http://minio{1...4}/data{1...2}
  healthcheck:
   test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:9000/minio/health/live"]
   interval: 30s
   timeout: 20s
   retries: 3

 minio4:
  image: minio/minio:RELEASE.2020-07-02T00-15-09Z
  volumes:
   - ./minio/data4-1:/data1
   - ./minio/data4-2:/data2
  ports:
   - "9004:9000"
  environment:
   MINIO_ACCESS_KEY: minio
   MINIO_SECRET_KEY: minio123
  command: server http://minio{1...4}/data{1...2}
  healthcheck:
   test: ["CMD", "curl", "-f", "http://localhost:9000/minio/health/live"]
   interval: 30s
   timeout: 20s
   retries: 3

Testowymi danymi będzie zbiór MovieLens.

wget http://files.grouplens.org/datasets/movielens/ml-latest.zip
unzip ./ml-latest.zip

Aby odpalic, wystarczy wpisać sudo docker-compose up -d w folderze z repo.

MinIO

GUI

Pod localhost:9001-9004 dostaniemy się do interfejsu graficznego. Jest on bardzo prosty. Po wpisaniu access_key i secret_key podanego w docker-compose.yml, możemy utworzyć testowy bucket i dodać pliki z zbioru MovieLens

Jest opcja korzystania z dedykowanego CLI mc. Pozwala między innymi na administrowanie klastrem.

Co jest pod spodem? Struktura plików

Nie zgłębiałem się jeszcze mocno w dokumentację, by poznać sposób działania MinIO. Zmapowaliśmy foldery z danymi, więc zerknijmy jak zostały dodane pliki MoieLens.

maciej@ubuntu:~/Desktop/fun2/minio$ du -h .
12K	./data1-1/bucket1/movielens/README.txt
182M	./data1-1/bucket1/movielens/ratings.csv
320K	./data1-1/bucket1/movielens/links.csv
9.5M	./data1-1/bucket1/movielens/tags.csv
99M	./data1-1/bucket1/movielens/genome-scores.csv
16K	./data1-1/bucket1/movielens/genome-tags.csv
708K	./data1-1/bucket1/movielens/movies.csv
291M	./data1-1/bucket1/movielens
291M	./data1-1/bucket1
12K	./data1-1/.minio.sys/buckets/.usage-cache.bin
12K	./data1-1/.minio.sys/buckets/bucket1/.usage-cache.bin
12K	./data1-1/.minio.sys/buckets/bucket1/.metadata.bin
28K	./data1-1/.minio.sys/buckets/bucket1
12K	./data1-1/.minio.sys/buckets/.bloomcycle.bin
12K	./data1-1/.minio.sys/buckets/.usage.json
76K	./data1-1/.minio.sys/buckets
12K	./data1-1/.minio.sys/backend-encrypted
4.0K	./data1-1/.minio.sys/multipart
12K	./data1-1/.minio.sys/config/iam/format.json
16K	./data1-1/.minio.sys/config/iam
12K	./data1-1/.minio.sys/config/config.json
32K	./data1-1/.minio.sys/config
4.0K	./data1-1/.minio.sys/tmp
136K	./data1-1/.minio.sys
291M	./data1-1
...

Widać pliki konfiguracje. Nazwy plików, które wrzuciliśmy, są katalogami. Rozmiar dodanego pliku ratings.csv wynosił 724 MB. Tutaj jedna częśc wazy 182 MB, więc licząc 2 katalogi * 4 węzły, wychodzi łącznie ~1456 MB. Czyli 2x tyle, co oryginał. Tutaj znajdziesz konfigurację ilości dysków data i parity. MinIO w tym przypadku ma Storage Usage Ratio o wartości 2. Ciekawe co się stanie, jak wyłączymy jeden node ?.

maciej@ubuntu:~/Desktop/fun2/minio$ md5sum data{1,2,3,4}-{1,2}/bucket1/movielens/ratings.csv/part.1
0f034325431b33725c9938632166f0e6 data1-1/bucket1/movielens/ratings.csv/part.1
559aefe5c66a7b8e1cbbaf34afec36f3 data1-2/bucket1/movielens/ratings.csv/part.1
235e2c8af8779589d7198e4031a37e3e data2-1/bucket1/movielens/ratings.csv/part.1
4573b69e29948539e7400f99117418a3 data2-2/bucket1/movielens/ratings.csv/part.1
76b4d2684bf8f5c1d5d5e728a40d85e1 data3-1/bucket1/movielens/ratings.csv/part.1
1ec1e7a955ef5b17880468ddf9d5052a data3-2/bucket1/movielens/ratings.csv/part.1
c475fafd05739d56ccaf25724ea60362 data4-1/bucket1/movielens/ratings.csv/part.1
6148048b77f83fcc1e2922bff0cef67b data4-2/bucket1/movielens/ratings.csv/part.1

Skróty się różnią. Pomimo tych samych nazw, to nie są identyczne pliki.

Spark

Sprawdźmy, czy Spark (a właściwie PySpark) w wersji 3.0 dogada się z MinIO. Pamiętaj, aby użyć docker logs <id/nazwa_kontenera>, by podejrzeć link aktywujący w kontenerze z jupyter’em.

Zależności

Wróćmy na chwilę do docker-compose.yml. Aby Spark potrafił gadać z API S3, musimy dać mu parę paczek.

...
  environment:
   - PYSPARK_SUBMIT_ARGS=--packages com.amazonaws:aws-java-sdk-bundle:1.11.819,org.apache.hadoop:hadoop-aws:3.2.0 pyspark-shell
...

Skąd wiedzieć jakie wersje? Jupyter, którego tutaj użyłem, korzysta ze Sparka w wersji 3.0. Spark Core 3.0.0, korzysta z org.apache.hadoop>>hadoop-client w wersji 3.2.1, co odpowiada tej samej wersji org.apache.hadoop>>hadoop-aws, ta natomiast ma zależność na com.amazonaws>>aws-java-sdk-bundle w wersji 1.11.819. Jeśli mój tok rozumowania jest zły, daj znać ? Tak czy inaczej, inne wersje nie były do końca kompatybilne i w Jupyter/PySparku widziałem typowy javowy Stack Trace.

Konfiguracja Spark Context

from pyspark.sql import SparkSession
spark = SparkSession.builder.getOrCreate()

spark.sparkContext._jsc\
   .hadoopConfiguration().set("fs.s3a.access.key", "minio")
spark.sparkContext._jsc\
   .hadoopConfiguration().set("fs.s3a.secret.key", "minio123")
spark.sparkContext._jsc\
   .hadoopConfiguration().set("fs.s3a.endpoint", "http://minio1:9000")
spark.sparkContext._jsc\
   .hadoopConfiguration().set("spark.hadoop.fs.s3a.impl", "org.apache.hadoop.fs.s3a.S3AFileSystem")
spark.sparkContext._jsc\
   .hadoopConfiguration().set("spark.hadoop.fs.s3a.path.style.access", "true")
spark.sparkContext._jsc\
   .hadoopConfiguration().set("fs.s3a.multipart.size", "104857600")

Oprócz namiarów na MinIO jest tutaj konfiguracja specyficzna dla PySparka. fs.s3a.multipart.size domyślnie wynosi 100M, czego python nie potrafi zinterpretować.

Odczyt z MinIO

Dalej jest już standardowy kod. Jedyna różnica to URI.

ratings = spark.read\
      .option("header", "true")\
      .option("inferSchema", "true")\
      .csv("s3a://bucket1/movielens/ratings.csv")
ratings.registerTempTable("ratings")
movies = spark.read\
      .option("header", "true")\
      .option("inferSchema", "true")\
      .csv("s3a://bucket1/movielens/movies.csv")
movies.registerTempTable("movies")

Zapis do MINIO

Odczytaliśmy w CSV, więc zapiszmy w Parquet.

top_100_movies = spark.sql("""
  SELECT title, AVG(rating) as avg_rating
  FROM movies m
  LEFT JOIN ratings r ON m.movieId = r.movieID
  GROUP BY title
  HAVING COUNT(*) > 100
  ORDER BY avg_rating DESC
  LIMIT 100
""")
top_100_movies.write.parquet("s3a://bucket1/movielens/results/top_100_movies")
Widać wynik operacji
Utworozny parquet można tez odczytać

A jakby wyłączyć kontener…

Wyłączałem po kolei trzy kontenery. Zostawiłem ten pierwszy, by nie zmieniać configu.

Wyłączenie trzeciego uniemożliwiło funkcjonowanie.

I to by się zgadzało z tym co piszą w architekturze referencyjnej. Minio zabezpiecza integralność obiektów korzystając z erasure code i sum kontrolnych zabezpieczających przed degradacją danych. W teorii MinIO powinno działać po utraceniu 50% dysków i 50% klastra i tak też wyszło w tym przypadku. Chyba że oszczędzimy na dyskach 🙂

Repozytorium

https://github.com/zorteran/wiadro-danych-minio-test/tree/master

Co dalej?

Planuję porównać szybkość działań rozwiązania opartego o HDFS i MinIO. MinIO co prawda zrobiło już takie porównanie. Wykorzystali tam 12 węzłów (storage + compute) w przypadku HDFS, gdy dla MinIO było to 12 (storage) + 12 (compute). Rozumiem rozdzielenie storage od compute, ale porównanie 12 vs 24 trochę mnie nie przekonuje ?.

3 komentarze do “MinIO – Big Data bez Hadoop/HDFS?”

 1. cześć a dostawałeś może “com.amazonaws.AmazonClientException: Unable to execute HTTP request: Timeout waiting for connection from pool” dl większych danych ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *