Analiza danych z Twitter dla leni w Elastic Stack (Xbox VS PlayStation)

twitter elastic stack

Dane z Twitter można pozyskać na wiele sposobów, ale komu chce się pisać kod 😉. Szczególnie taki, który będzie działał 24/7. W Elastic Stack można w prosty sposób zbierać i analizować dane z Twitter’a. Logstash ma gotowe wejście do zbierania strumienia tweet’ów. Kafka Connect omawiana w poprzednim artykule również ma taką opcję, jednak Logstash może wysyłać dane do wielu źródeł (w tym do Apache Kafka) i jest prostszy w obsłudze.

W artykule:

 • Zapis strumienia tweetów do Elasticsearch w Logstash’u
 • Wizualizacje w Kibana (Xbox vs PlayStation)
 • Usunięcie tagów HTML dla keyword’a mechanizmem normalizacji

Środowisko Elastic Stack

Wszystkie potrzebne komponenty znajdują się w jednym docker-compose. Jeśli masz już klaster Elasticsearch, wystarczy Ci Logstash.

version: '3.3'
services:
 elasticsearch:
  image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:7.9.2
  restart: unless-stopped
  environment:
   - discovery.type=single-node
   - bootstrap.memory_lock=true
   - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
  ulimits:
    memlock:
      soft: -1
      hard: -1
  volumes:
   - esdata:/usr/share/elasticsearch/data
  restart: unless-stopped
  ports:
   - 9200:9200

 kibana:
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:7.9.2
  restart: unless-stopped
  depends_on:
   - elasticsearch
  ports:
   - 5601:5601

 logstash:
  image: docker.elastic.co/logstash/logstash:7.9.2
  volumes:
   - "./pipeline:/usr/share/logstash/pipeline"
  environment:
   LS_JAVA_OPTS: "-Xmx256m -Xms256m"
  depends_on:
   - elasticsearch
  restart: unless-stopped

volumes:
 esdata:
  driver: local

Logstash Pipeline

input {
    twitter {
    consumer_key => "loremipsum"
    consumer_secret => "loremipsum"
    oauth_token => "loremipsum-loremipsum"
    oauth_token_secret => "loremipsum"
    keywords => ["XboxSeriesX", "PS5"]
    full_tweet => false
    codec => "json"
    }
}
output {
    elasticsearch {
      hosts => ["elasticsearch:9200"]
      index => "tweets"
    }
}

Aby uzyskać tokeny i klucze potrzebujesz deweloperskiego konta i aplikacji na Twitter. Tutaj załatwisz “formalności”.

Konfiguracja pipeline’a jest bardzo prosta. Strumień tweetów dotyczyć będzie słów podanych w keywords. Jeśli chcemy mieć więcej metadanych, wystarczy zmienić wartość full_tweet na true.

Dane

Wystarczy komenda docker-compose up -d i po chwili dane pojawiają się w indeksie tweets. W momencie tworzenia tego wpisu miałem już +- dwa dni zbierania danych. Indeks waży ~430 mb, czyli niezbyt wiele. Może inna licencja pozwoliła by na większy strumień danych. Wizualizacje w tym artykule obejmują dane z dwóch dni.

Index tweets już jest. Trzeba dodać Index Pattern, aby mieć możliwość korzystania z danych w Kibanie.

Przykładowy dokument w indeksie tweets

Kibana

Tag Cloud – Xbox vs PlayStation

Na pierwszy rzut prosty Tag Cloud z agregacją po hashtags.text.keyword. PS5 wydaje się przeważać, ale upewnimy się korzystając z innych wizualizacji

Line – Xbox vs PlayStation

W tym przypadku również odnoszę wrażenie, że PlayStation góruje nad Xbox. Aby mieć 100% pewność, spróbujmy pogrupować hashtagi. Niektórzy używają PS5, inni ps5, a chodzi o ten sam produkt.

Jednak zanim przejdziemy dalej, pewna ciekawostka. Czy kolejność “kubełków” ma znaczenie? Oczywiście. Oto co się stanie jak zamienię histogram z Terms.

Otrzymaliśmy 10 hashtagów per interwał czasowy, zamiast 10 hasztagów dla całości

Do pogrupowania hashtagów możemy użyć agregacji Filters. Dodamy kilka bardziej licznych hashtagów, celowo pomijając drobnice. Składnia w polu Filter to KQL, czyli Lucene na sterydach.

hashtags.text.keyword: (PS5 OR ps5 OR PlayStation5 OR PlayStation) oraz hashtags.text.keyword: (XboxSeriesX OR Xbox OR XboxSeriesS OR xbox)

Teraz jestesmy pewni, że PlayStation ma większy rozgłos na platformie Twitter.

Timelion

Xbox vs PlayStation

To samo, a nawet więcej, możemy uzyskać w Timelion. Jest to ciekawe narzędzie do wizualizacji szeregów czasowych. Różni się od poprzedniego między innymi tym, że może wizualizować w jednym miejscu dane z wielu źródeł.

Do składni trzeba się przyzwyczaić. Poniżej kod który wygenerował powyższy wykres.

.es(index=tweets, q='hashtags.text.keyword: (PS5 OR ps5 OR PlayStation5 OR PlayStation)').label("PS"),
.es(index=tweets, q='hashtags.text.keyword: (XboxSeriesX OR Xbox OR XboxSeriesS OR xbox)').label("XBOX")

Offset

Timelion oferuje możliwość przesuwania funkcji za pomocą parametru offset. Poniżej przykład zestawienia ilości tweetów o PlayStation z dniem poprzednim. Mało danych, więc efekt nie jest specjalnie porywający.

.es(index=tweets, q='hashtags.text.keyword: (PS5 OR ps5 OR PlayStation5 OR PlayStation)').label("PS"),
.es(index=tweets, q='hashtags.text.keyword: (PS5 OR ps5 OR PlayStation5 OR PlayStation)', offset=-1d).label("PS -1 day")

Zmiennośc funkcji / delta

Wykorzystując powyższy parametr oraz metodę subtract możemy wyliczać zmienność funkcji.

.es(index=tweets, q='hashtags.text.keyword: (PS5 OR ps5 OR PlayStation5 OR PlayStation)')
  .subtract(
    .es(index=tweets, q='hashtags.text.keyword: (PS5 OR ps5 OR PlayStation5 OR PlayStation)', offset=-1h)
  )
  .label("PS 1h delta"),
.es(index=tweets, q='hashtags.text.keyword: (XboxSeriesX OR Xbox OR XboxSeriesS OR xbox)')
  .subtract(
    .es(index=tweets, q='hashtags.text.keyword: (XboxSeriesX OR Xbox OR XboxSeriesS OR xbox)', offset=-1h)
  )
  .label("XBOX 1h delta")

Pie Chart – Typy klientów

Brzydkie ciastko

Przejdźmy do klientów używanych do pisania tweetów. Okazuje się, że sprawa jest trochę utrudniona. Pole client zawiera znacznik HTML który zmniejsza czytelność wykresu.

Ładne ciastko

Elasticsearch posiada spore możliwości przetwarzania tekstu. Filtr html_strip pozwala na usuwanie znaczników HTML. Niestety wykorzystanie go nic nam nie da, ponieważ analizatory można stosować tylko do pól typu text, natomiast nam zależy na polu keyword. Na tego typu polach można używać agregacji.

W przypadku pól keyword możemy użyć normalizatorów. Działają podobnie do analizatorów, ale na ich wyjściu otrzymujemy pojedynczy token.

Poniżej kod dodający normalizator do indeksu tweets. Nie mogłem wykorzystac html_strip, więc posłużyłem się wyrażeniem regularnym. Zmiana ustawień analizatorów w indeksie wymaga zamknięcia indeksu. Poniższe fragmentu kodu można użyć w Dev Tools w Kibanie.

POST tweets/_close

PUT tweets/_settings
{
 "analysis": {
  "char_filter": {
   "client_extractor": {
    "type": "pattern_replace",
    "pattern": "<a[^>]+>([^<]+)</a>",
    "replacement": "$1"
   }
  },
  "normalizer": {
   "client_extractor_normalizer": {
    "type": "custom",
    "char_filter": [
     "client_extractor"
    ]
   }
  }
 }
}


POST tweets/_open

Po dodaniu normalizatora, możemy zaktualizować właściwość client o nowe pole value.

PUT tweets/_mapping
{
 "properties": {
  "client": {
   "type": "text",
   "fields": {
    "keyword": {
     "type": "keyword",
     "ignore_above": 256
    },
    "value":{
     "type":"keyword",
     "normalizer":"client_extractor_normalizer"
    }
   }
  }
 }
}

Niestety to nie wszystko. Dane indeksują się w momencie ich dodawania do indeksu (dlaczego nie mogli nazwać tego kolekcją tak jak w MongoDB? 😅). Przeindeksowanie dokumentów możemy wymusić mechanizmem Update By Query.

POST tweets/_update_by_query?wait_for_completion=false&conflicts=proceed

Operacja zwróci id zadania i może chwilę potrwać jeśli masz sporo danych. Zadanie znajdziesz wpisując GET _cat/tasks?v

Po odświeżeniu Index Pattern w Kibanie, możemy podziwiać bardziej czytelny wykres. Podobna liczba użytkowników korzysta z iPhone i Android. Zaciekawił mnie klient Bot Xbox Series X

Co dalej?

Chciałem zbadać temat Spark NLP, ale stwierdziłem, że najpierw zbuduję strumień danych z Twitter. Planuję użyć gotowych modeli Spark NLP do wykrywania języka, sentymentu i innych parametrów, a to wszystko wykorzystując Spark Structured Streaming.

Repozytorium

https://github.com/zorteran/wiadro-danych-twitter-elastic-stack

2 komentarze do “Analiza danych z Twitter dla leni w Elastic Stack (Xbox VS PlayStation)”

 1. Dzięki za opis!
  Może podpowiesz jak filtrować na wejściu do elastica tweety po hashtagach? bo w tej chwili wpada masa treści nie związanych z interesującym mnie tagiem a jest to po prostu z tym wyrazem w tresci tweeta. Np interesuje mnie tylko hashtag #ADA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *